Metaalhandel (PC 149.04) : Loonindexering vanaf 1 februari 2021!

29/01/2021 - 09u

Indexering in de metaalhandelsector:

Met hoeveel euro stijgt je loon ?

Je loon van februari 2021 zal stijgen met 0,77% ten opzichte van je loon van januari 2021.

Wanneer krijg je deze loonverhoging ?

Je krijgt deze loonsverhoging vanaf je loon van februari. Dit is het loon dat zal uitbetaald worden begin maart. Op je loonbrief die je ontvangt ten vroegste eind februari moet je dus deze verhoging zien.

Waarom krijg je deze loonsverhoging ?

Deze loonsverhoging krijg je omwille van de indexaanpassing voorzien in de sector.

Uurlonen

Schaallonen

Spanning

40u*

39u*

38u*

37u30

A1.Hulpwerkman

100
12,71

12,99

13,29

13,43

A2. Hulpwerkman na 10 j. anc.

105

13,35

13,64

13,95

14,10

B. Geoefende werkman

112,5

14,30

14,61

14,95

15,11

C. Gewoon geschoolde werkman

125

15,89

16,24

16,61

16,79

D. Hoog geschoolde werkman

132

16,78

17,15

17,54

17,73

E. Geschoolde werkman buiten cat.

140

17,79

18,19

18,61

18,80


*mits compensatiedagen

Stand-by

per uur
Week-dag 1,88 EUR
Weekend-dag 2,53 EUR
Week-nacht 2,53 EUR
Weekend-nacht 3,17 EUR

Uitrukvergoeding

per kalenderdag
voor 1 oproep 31,72 EUR
voor 2 oproepen 50,75 EUR
voor 3 oproepen 63,42 EUR
per extra oproep 6,35 EUR

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart