Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 13/3/2023

  Het uitbouwen van een sectoraal steunpunt binnen de organisatie door deze te vertegenwoordigen in de diverse overlegorganen en fondsen, congressen, seminaries en werkgroepen en internationale federaties en het coördineren van de syndicale werkzaamheden.
   

  Taakomschrijving

  • Vertegenwoordigen van de organisatie in verschillende paritaire comités teneinde de belangen van de leden te verdedigen en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Zetelen in sociale fondsen, fondsen voor bestaanszekerheid en regionale overlegorganen teneinde de rechten van de organisatie te vrijwaren. E.e.a. houdt in:
  • Organiseren en leiden van intern overleg met afgevaardigden, belangengroepen, werkgroepen en collega’s van de syndicale actie teneinde sectorale akkoorden af te sluiten.
  • Organiseren en coördineren van de sectorale syndicale actie teneinde de aanwezigheid en zichtbaarheid van de organisatie te verzekeren. Dit omvat o.m. :
  • Deelnemen aan extern overleg teneinde de organisatie te vertegenwoordigen.
  • Houden van sectorale vormingen teneinde de afgevaardigden op de hoogte te houden van de actualiteit.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Besluitvaardigheid
  • Communicatie: mondeling en schriftelijk
  • Contactvaardigheid
  • Overtuigingskracht
  • Resultaatgerichtheid
    

  Technische competenties

  • Opleidingsniveau: Bachelor
  • Collectief Arbeidsrecht en Sociaal Overleg
  • Zeer grondige kennis Nederlands en Frans
  • Kunnen werken in een PC omgeving → basiskennis Excel/Word/Powerpoint …

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (Bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart