Federale non-profit – ACLVB geeft GO voor ondertekening Sociaal Akkoord 2017-2020: Ja, maar ...

16/10/2017 - 13u

Op maandag 9 oktober 2017 hebben de Ministers De Block en Peeters, tijdens een tripartiete bijeenkomst met de sociale partners uit de sector, de laatste hand gelegd aan een ontwerp van sociaal akkoord voor de federale gezondheidsdiensten (Ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en de diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis). Op deze vergadering werd vooral het budgettaire luik uitgeklaard.

Alle werkgevers en werknemersorganisaties hebben de opdracht gekregen om hun mandaat tot ondertekening van het sociaal akkoord 2017-2020 bekend te maken. Op 25 oktober is een vergadering gepland waarop een definitieve stand van zaken zal worden gemaakt.

Voor de Liberale vakbond zijn er voldoende positieve elementen in het sociaal akkoord die onze handtekening onder het akkoord rechtvaardigen :

  • Er kan, met een investering van 95 miljoen euro,  na jaren voorbereiding, eindelijk gestart worden met de nieuwe functieclassificatie én de gefaseerde invoering van een nieuw loonmodel voor de hele sector. Beide werden door de sociale partners ontwikkeld in samenwerking met de VZW IF-IC. Op termijn zal hierdoor 77 % van de werknemers evolueren naar een beter loon. Er zijn bovendien garanties dat niemand inkomen verliest door de invoering van het uitgewerkte loonmodel. De werknemer heeft de keuze tussen het oude of het nieuwe barema.
  • Verschillende opgenomen maatregelen laten toe de arbeidsomstandigheden te verbeteren die moeten toelaten een betere combinatie arbeid en privé te bewerkstelligen. Met 400 extra VTE in de mobiele equipes, kan o.m. gestreefd worden naar een betere organisatie van de werkplanning met meer stabiliteit in de uurroosters.
  • Een concreet kader voor een beleid tegen burn-out, agressie en voor de reïntegratie van langdurig zieke werknemers wordt uitgewerkt.
  • Als toetje op de taart is er nog een éénmalige verhoging van de eindejaarspremie in 2017 voorzien. 

Ondanks het feit dat nog heel wat onderdelen uit het akkoord moeten worden uitgediept hebben onze afgevaardigden hun onderhandelaars mandaat gegeven om over te gaan tot ondertekening van het sociaal akkoord.

Verdere onderhandelingen zulle duidelijkheid moeten verschaffen over onder meer :

  • het structureel budget voor de maatregel rond de 2e pensioenpijler, waar momenteel slechts zekerheid bestaat over het budget voor 2017 en 2018. Beide ministers beloven echter bij brief dat ze alles in het werk zullen stellen om het budget structureel te maken tegen 2019.
  • Anderzijds blijven de afgevaardigden op hun hoede voor het resultaat van de werkgroepen, meer bepaald over de ‘modernisering’ van het loopbaanbeleid (de ZEER GEVOELIGE door de regering aangekondigde hervorming van de ADV-dagen eindeloopbaan) ,maar ook deze over de hervorming naar ziekenhuisnetwerken, waar we inspraak vragen en pleiten voor de bescherming van de tewerkstellingplaatsen,  en de loon-en arbeidsvoorwaarden.

Deze tekst legt echter de basis voor verder sociaal overleg in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) , waar alle voorgenomen maatregelen moeten worden omgezet naar bindende collectieve arbeidsovereenkomsten.

Een positieve doorstart voor het sociaal overleg met opnieuw een akkoord over meerdere jaren. Het laatste mini-akkoord dateerde al van 2013.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart