Non-Profit onder spanning

10/02/2020 - 15u

Non-Profit in actie op 5 maart 2020!
Samenkomst : 10u30 Centraal station Brussel.

Op 7 mei 2019 kwamen we met de volledige Vlaamse Non-Profit in Brussel op straat om een signaal te sturen naar de toekomstige regering. De noden in zorg, welzijn en cultuur waren groot: lange wachtlijsten, een nijpend tekort aan personeel, onzekerheid over toekomstige sociale akkoorden en subsidiëring,… De boodschap naar de toekomstige ministers was duidelijk: de Non-Profit staat onder spanning en kan geen verdere besparing aan.
 

Besparingen

Ondanks dit alles begon de nieuwe Vlaamse Regering met een knal. Voor de (socio)culturele sector werd een besparing van 6% aangekondigd, met zelfs een besparing van 60% in de projectsubsidies!

Voor zorg en welzijn was de situatie niet rooskleuriger. Hoewel het hier een andere Minister betrof, was de boodschap dezelfde: besparen. Geen enkele sector ontsnapte aan gesnoei in de budgetten, bij de één al duidelijker dan de ander. In verschillende artikels werd verklaard dat er wel geïnvesteerd wordt en dat het vooral verschuivingen betreft. Niets is echter minder waar. De ‘nieuwe investeringen’ wegen in de verste verte niet op tegen het totaalbedrag aan besparingen.
 

Effecten beleid niet correct ingeschat

Niet enkel de besparingen, ook het verdere beleid van de regering baart zorgen: het vasthouden en willen uitbreiden van het systeem van persoonsvolgende financiering, bijvoorbeeld. Dat de invoering van het systeem voor heel wat problemen zorgde en dat nog steeds doet, is iedereen intussen duidelijk. De wachtlijsten voor gebruikers zijn zowaar nog langer geworden, budgetten zijn oneerlijk verdeeld en organisaties zijn volledig afhankelijk geworden van de budgetten van hun klanten, met alle gevolgen van dien voor het personeel en de kwaliteit.

De vorige regering wou een uitbreiding van het systeem naar minderjarigen en andere sectoren, zoals de gezinszorg, zonder aanpassingen aan het systeem door te voeren of de mogelijke gevolgen in rekening te nemen. Uit de beleidsbrief blijkt dat de huidige Minister dit proces zonder meer wil voortzetten. Dit stug vasthouden aan een experiment dat een aantoonbaar negatief effect heeft gehad, spreekt boekdelen. Ook het feit dat men na enkele gesprekken beslist om bepaalde besparingen terug te draaien toont aan dat deze regering de effecten van hun beleid niet steeds correct inschat.
 

Duidelijk signaal is nodig

We kunnen niet passief blijven kijken. Zoals we reeds vorig jaar deden en zoals we in het verleden reeds deden voor onze VIA-akkoorden, moeten we een duidelijk signaal naar de regering sturen. De Non-Profitsectoren vervullen een belangrijke maatschappelijke taak in onze samenleving; nog verder besparen zet de nu reeds onhoudbare situatie nog verder onder druk en zal negatieve gevolgen hebben voor gebruikers, werkgevers en werknemers.
 

Warmer, eerlijker beleid

Daarom komen we op 5 maart met de volledige Vlaamse Non-Profit op straat! Samen vragen we een warmer, eerlijker beleid dat niet gewoon de hakbijl hanteert en in het rond zwaait, maar effectief oren heeft voor het middenveld en de sociale partners die al jaren de problemen aankaarten.
 

Samen maken we het verschil!

  • Datum: 5 maart, vertrek om 10u30
  • Start: Centraal station Brussel
  • Eindpunt: kabinet Minister Wouter Beke (Noordstation)

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart