PC 318.02 | Gezinszorg : SWT

08/09/2021 - 11u

Werk je in de Gezinszorg? Dan heb je recht op SWT.

Wat is SWT?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Het is een manier waarbij werknemers van een zekere leeftijd, die worden ontslagen, recht hebben op een werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag).

Het systeem is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je op onze website terecht: https://www.aclvb.be/nl/swt.

Wij kunnen nooit een “kant en klaar” antwoord bieden op individuele vragen. Veel hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan je steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren.

Overzicht specifieke stelsels PC 318.02 :

Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die dankzij nieuwe CAO’s (op 02/09/2021 getekend) van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 318.02 :

REGIME SWT PC 318.02

LEEFTIJD

LOOPBAAN

GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN (**)

   

MAN

VROUW

BEGIN

EINDE

ALGEMEEN STELSEL

62

40

40

40

40

37

38

39

40

01/01/2021

01/01/2022

01/01/2023

01/01/2024

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2024

SWT ZWARE BEROEPEN

60 (*)

35, waarvan 5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

1/07/2021

30/06/2023

SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

60 (*)

33, waarvan 20 jaar nachtarbeid

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

1/07/2021

30/06/2023

SWT LANGE LOOPBAAN

60 (*)

40

1/07/2021

30/06/2023

LANDINGSBAAN 1/2 | 1/5 - lange loopbaan, zwaar beroep

55

35

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

OF

20 jaar in regime nachtprestaties

01/01/2021

30/06/2023

(*) De toegangsleeftijd voor de bijzondere stelsels SWT bedraagt sinds 1 juli 2021 60 jaar. De toegangsleeftijd voor het stelsel 'medische SWT' is vastgelegd op 58 jaar voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023.

(**) De CAO’s zelf gelden tot 31/12/2024. De voorwaarden zijn onderwerp van het Interprofessioneel Akkoord 2023.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart