PC 318.02 | Gezinszorg : SWT - verlenging geldigheidsduur

20/06/2019 - 08u

Werk jij in de Gezinszorg? Dan heb je recht op SWT.

Wat is SWT ?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Het is een manier waarbij werknemers van een zekere leeftijd, die worden ontslagen, recht hebben op een werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag).

Het systeem is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je op onze website terecht: https://www.aclvb.be/nl/swt.

Wij kunnen nooit een “kant en klaar” antwoord bieden op individuele vragen. Veel hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan je steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren.

Overzicht specifieke stelsels PC 318.02 :

Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die dankzij nieuwe CAO’s (op 18/06/2019 getekend) van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 318.02 :

REGIME SWT PC 318.02

LEEFTIJD

LOOPBAAN

GELDIGHEIDSDUUR

 

 

mannen

vrouwen

BEGIN

EINDE

ALGEMEEN STELSEL

62

40

40

35

36

1/01/2019

01/01/2020

31/12/2019

31/12/2020

SWT ZWARE BEROEPEN

59 (*)

35, waarvan 5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

1/01/2019

31/12/2022

SWT NACHTARBEID, BOUW EN ZWARE BEROEPEN

59 (*)

33, waarvan 20 jaar nachtarbeid

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

1/01/2019

31/12/2022

SWT LANGE LOOPBAAN

59 (*)

40

1/01/2019

31/12/2022

LANDINGSBAAN 1/2 - lange loopbaan, zwaar beroep 57

35 

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

OF

20 jaar in regime nachtprestaties

01/01/2019 31/12/2020

LANDINGSBAAN 1/5 - lange loopbaan, zwaar beroep

55

35

OF

5/7 jaar in de loop van de laatste 10/15 jaar in zwaar beroep

OF

20 jaar in regime nachtprestaties

1/01/2019

31/12/2020

(*) De toegangsleeftijd voor de bijzondere stelsels SWT bedraagt vanaf 1 juli 2021 60 jaar.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart