PC 330 : 5 CAO's eindelijk getekend !

13/09/2021 - 16u

5 CAO's eindelijk getekend!

Op maandag 12 juli ll. hadden de sociale partners van het PC 330 nog geen akkoord bereikt over de ondertekening van de 5 CAO-teksten waarover sinds het Sociaal Akkoord van 2017 wordt onderhandeld! Deze 5 teksten vormen een globaal "pakket" dat het eindelijk mogelijk moet maken de nog hangende punten te concretiseren. Alle elementen van deze 5 CAO's maken deel uit van een globaal evenwicht dat tussen de sociale partners moest worden gevonden.

De werkgeversfederaties hebben ons tijdens een vergadering op maandag 13 september meegedeeld dat zij een mandaat hebben om de 5 CAO's te ondertekenen, waaronder de CAO over de sociale component bij de vorming van ziekenhuisnetwerken. Dit is uiteraard goed nieuws omdat deze CAO voorziet in de instelling van een sociaal overleg op netwerkniveau waar de eventuele sociale gevolgen voor de werkgelegenheid, de lonen en de arbeidsvoorwaarden kunnen worden besproken.

Waarover gaan de teksten :

  1. Arbeidsorganisatie en stabiliteit van de uurroosters : deze CAO bevat bepalingen die tot doel hebben meer stabiliteit en voorspelbaarheid te krijgen in de opmaak van de uurroosters, en dit door een stapsgewijze planning.  De planning zal in drie stappen verlopen, waarbij een definitief uurrooster 7 dagen vooraf en voor een periode van 7 dagen wordt bekendgemaakt. Definitief wil zeggen dat vanaf stap 3 bij elke wijziging aan het uurrooster het uitdrukkelijk akkoord van de werknemer vereist is.  In ruil voor de betere uurroosterplannen hebben de werkgevers geĆ«ist om de referteperiode waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden behaald, wordt gewijzigd van een trimester naar een semester. Bovendien zullen voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster de uren boven de contractuele arbeidstijd, maar binnen een gepland uurrooster, niet langer meegeteld worden in de meerurenteller. Tot slot maakt deze CAO het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om van de 11 uur rust tussen twee prestaties af te wijken.
  2. Stabiliteit van de arbeidsovereenkomst : deze CAO heeft tot doel procedures te voorzien waarmee werknemers met een deeltijdse of een tijdelijke arbeidsovereenkomst kunnen aangeven dat ze in aanmerking kunnen komen voor een contractuitbreiding of een omzetting naar een contract van onbepaalde duur. De voorrangsregels zijn voorwerp van controle door het sociaal overlegorgaan en er is een motivatieplicht bij weigering.
  3. Collectieve pot opleidingsuren en opleidingsplan : deze CAO voorziet in een groeitraject van opleidingsuren, waarbij inspraak gegeven wordt aan de werknemersafgevaardigden bij  in het opmaken van een opleidingsplan. De CAO voorziet in een engagementsverbintenins om elke werknemer de mogelijkheid te geven vorming te volgen.
  4. Vormingskrediet afgevaardigden : deze CAO verdubbeld vanaf de lopende mandaatperiode het aantal vormingsdagen van 10 naar 20 per effectief mandaat tijdens de volledige mandaatperiode (4 jaar). Deze dagen kunnen worden opgenomen door effectieve en plaatsvervangend afgevaardigden.
  5. Sociaal luik Ziekenhuisnetwerken : deze CAO voorziet in het oprichten van een sociaal overleg op netwerkniveau waar de mogelijke sociale gevolgen op de tewerkstelling en de loon-en arbeidsvoorwaarden kunnen worden besproken.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart