PC 330 : Functieclassificatie | Loonmodel

13/12/2017 - 12u

Coming soon : Nieuwe functieclassificatie en nieuw IFIC loonmodel !

Op 11 december werden de lang verwachte CAO’s rond de nieuwe functieclassificatie en het nieuwe loonmodel ondertekend in het Paritair comité. Deze CAO’s gelden alleen voor de privé-ziekenhuizen, het FPC, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, enkele REVA’s die nog onder de Federale bevoegdheid vallen en de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis.

Ook het recht op het nieuwe loon start op 1 januari 2018.

Als ACLVB staan we voor de volle 100% achter deze nieuwe functieclassificatie én het nieuwe loonmodel :

  1. Het nieuwe loonmodel geeft eindelijk perspectief voor bijna 80% van het personeel op een loonsverhoging. Het is al lang geleden dat er nog zo’n vooruitgang in de lonen is gemaakt.
  2. Niemand gaat er op achteruit. Het personeel dat er niet beter van wordt, heeft garantie op het behoud van de oude barema’s, inclusief de anciënniteitsverhogingen en de indexeringen.
  3. Het nieuwe classificatiesysteem zal regelmatig een update ondergaan en blijft zo steeds aangepast aan de razendsnelle evoluties in de sector.
  4. Hiermee is de eerste stap gezet voor de toekomstige loononderhandelingen met de regering en de werkgevers.

Wat is belangrijk om te weten ?

  1. Tussen nu en 30 april 2018 zal uw werkgever u één van de 218 beschreven referentiefuncties toewijzen. Deze functietoewijzing wordt vooraf besproken met de vakbondsafgevaardigden, die daarvoor worden aangesteld en opgeleid.
  2. Op 30 april 2018 zal uw werkgever u een mededeling doen over de aan u toegewezen functie.
  3. U hebt vanaf dan 2 maanden de tijd om de functietoewijzing van de werkgever te accepteren of om in beroep te gaan tegen de functietoewijzing.
  4. Indien u akkoord bent met de functie die u wordt toegewezen, dan zal u een belangrijke beslissing moeten nemen over uw loon. U hebt namelijk de keuze tussen het behoud van uw huidige loonvoorwaarden en de nieuwe IFIC-barema’s verbonden aan de klasse waarin uw functie zich bevindt.
  5. Om u te helpen zal uw werkgever u alle nodige informatie geven die nodig is om een juiste keuze te maken. Uiteraard gaat ACLVB u bijstaan waar nodig. De VZW IFIC heeft een tool ontwikkeld die kan helpen om de keuze te maken.
  6. Wanneer u de keuze maakt voor het IFIC barema, dan zal dit voor het eerst werkelijk betaald worden met het loon van de maand juli 2018. Gezien het recht op het nieuwe loon start op 1 januari 2018, zal de werkgever nog een eenmalige looncorrectie moeten betalen.

U kan binnenkort alle informatie over de CAO’s en de functiebeschrijvingen vinden op de vernieuwde website van de VZW IF-IC www.if-ic.org.

Voor vragen over de toepassing van de nieuwe functieclassificatie of het nieuwe loonmodel kan u steeds terecht in uw ACLVB-secretariaat, bij uw ACLVB afgevaardigde of uw Bestendig Secretaris.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart