PC 330 : VIA5 akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren

06/06/2018 - 12u

ACLVB geeft je een klare kijk!

Sinds de 6e staatshervorming maken enkele PC 330 sectoren deel uit van de sectoren die gevat worden door het 5de Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5). Het gaat hierbij om de volgende sectoren : Revalidatieziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen, Ouderenzorg (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, centra voor kortverblijf voor bejaarden) , Revalidatievoorzieningen, Initiatieven voor beschut wonen.
 

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden in het VIA5 akkoord voor deze sectoren ?

Koopkracht

IFIC Functieclassificatie :

 • Beschikbaar budget 21.783.005 Mio Euro
 • Ingangsdatum nieuw loonmodel 1 oktober 2019
 • Invoering functieclassificatie ASAP
 • Verplichte loonrapportering
 • Streefdoel is dezelfde delta als de privé ziekenhuizen (18,25%)
 • Keuzevrijheid tussen oude verloning of Ific-barema voor elke werknemer in dienst voor ingangsdatum

2de pensioenpijler :

 • Bijkomende dotatie voor de geregionaliseerde VIA5 sectoren van 2.410.403 Mio Euro in 2018
 • Bijkomende RSZ storting van +- 0.25% van de loonmassa vanaf 1/1/2019
 • Garantie om de vroegere recurrente dotatie van de federale overheid verder te zetten. Recurrent bedrag van 2.321.859,55 euro.
 • Aanpassing van de structuur van het OFP 2e pijler aan de structuur van de staatshervorming

Eindejaarspremie :

 • Geen verhoging, wel samenvoeging van eindejaarspremie en attractiviteitspremie. Uitbreiding met werknemers assistentiewoningen waarbij de herfstpremies worden geïntegreerd.
 • Mogelijk restsaldo ouderenzorg = buffer
 • Mogelijk restsaldo CAR’s en behandelingscentra verslavingszorg kan aangewend worden voor de verhoging van de eindejaarspremie

Kwaliteit

Syndicaal verlof voor afgevaardigden :

 • Van 2018 tot 2020 : 10 naar 15 dagen per mandaatperiode voor effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden
 • Vanaf 2020 : 15 naar 20 dagen per mandaatperiode voor effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden

Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten :

 • Bekendmaking van vacatures contracten van onbepaalde duur
  • Voorang aan deeltijdse werknemers
  • Motivatie bij niet selectie
 • Geen gebruik van ontbindende voorwaarden bij afsluiten van nieuwe contracten

Arbeidsorganisatie :

 • Overdracht 50 meeruren naar volgend trimester. Referteperiode berekening arbeidsduur op 6 maanden. Annualisering in de onderneming mogelijk indien alle vakbonden akkoord gaan.
 • Bijkomende uren buiten definitief uurrooster voor deeltijdse contracten met variabele uurroosters zijn voortaan overuren
 • Gefaseerde opmaak uurroorsters :
  • Uurroosters van 1 maand
  • 3 maand vooraf, voorlopig uurrooster
  • 1 maand vooraf, aanpasbaar in onderling akkoord (uitz. noden dienst + uitputting mobiele equipe)
  • 7 dagen vooraf, definitief uurrooster, enkel wijziging in onderling akkoord
  • Sociale Maribel => uitbreiding mobiele equipe
 • Minimumduur per prestatie van 3 uur – 2 uur
  • Sectorale cao met limitatieve voorwaarden
  • Uitzondering 3 keer in 2018, 6 keer per jaar vanaf 2019
  • Verplaatsing is betaald als dienstverplaatsing
  • Plannen tussen 22u en 7u kan niet
  • Syndicale controle en evaluatie

Vakantieregeling en loopbaanbeleid :

 • Recht op 2 weken jaarlijks verlof, inclusief 3 weekends
 • Aanbeveling 3 weken, inclusief 3 weekends
 • Werkgroep loopbaanbeleid :
  • open dialoog ivm de loopbaan in de social profit
  • behoud van verworven rechten
  • thema’s :
   • verlofregelingen 
   • combinatie privé en arbeid
   • werkbaar werk
   • eindeloopbaan, met inbegrip van de VAP-dagen

Uitbreidingsbeleid PC 330 sectoren

 • Groeipad ouderenzorg : Uitbreiding aantal bedden = bijkomende tewerkstelling

  • 2018 – 42 Mio euro
  • 2019 – 73 Mio euro
  • 2020 – 112 Mio euro
 • Groeipad RVT reconversie : Omzetting RO bed naar RVT bed = hogere personeelsnorm

  • 2018 – 11 (+3) Mio euro
  • 2019 – 33 Mio euro
  • 2020 – 33 Mio euro
 • Reva conventies :

  • 2019 – 5 Mio euro
  • 2020 – 5 Mio euro
  • Deze middelen zullen ingezet worden voor :
   • de revalidatie van kinderen en jongeren
   • de revalidatie van personen met een verslavingsproblematiek
   • de revalidatie voor volwassenen

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart