Socio-culturele sector (PC 329.01) VIA5 akkoord

08/06/2018 - 11u

VIA 5 Akkoord voor de Vlaamse Non-profitsectoren

Op 6 juni keurden onze afgevaardigden de finale versie van het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord goed. Hieronder vinden jullie de belangrijkste afspraken die gemaakt werden in jullie sector.

De maatregelen worden allemaal uitgevoerd tijdens de looptijd van het VIA, afhankelijk van de beschikbare budgetten die vrijgemaakt worden. Hierdoor zullen sommige maatregelen al uitgevoerd kunnen worden in 2018, terwijl dat voor andere pas in 2020 zal zijn. Indien al een datum werd afgesproken onder sociale partners, wordt die hieronder bij de maatregel vermeld.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het VIA5 akkoord voor jullie sector ?

Verhoging van de eindejaarspremie vanaf 2020 :

  • In de deelsectoren integratie en samenlevingsopbouw krijgt men een volledige 13de maand.
  • Ook doelgroepwerknemers in de LDE krijgen een volledige 13de maand.
  • In de andere deelsectoren (sociaal-cultureel werk, cultuurspreiding, sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk) wordt een verhoging van de eindejaarspremie voorzien volgens de volgende berekening :
    • een vast geïndexeerd bedrag van 506,3866 euro (jaarlijks verhoogd met een percentage dat wordt bekomen door de afgevlakte gezondheidsindex, die van kracht is in oktober van het in aanmerking genomen jaar, te delen door de afgevlakte gezondheidsindex die van kracht was in oktober van het vorig jaar);
    • een variabel gedeelte van 5,76 % van het geïndexeerd brutojaarloon van de werknemer. Dit is 12 x het loon van oktober, met uitsluiting van premies, toeslagen of vergoedingen.

In 2019 krijgt iedereen een éénmalige ecocheque.

Loopbaan- preventie- en welzijnsbeleid :

  • In 2018 wordt een cao afgesloten voor een bijkomende bijdrage van 0,10% voor het Fonds Risicogroepen.

Nog geen lid van de ACLVB?

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart