Het VIA 3-akkoord: op weg naar een betere omkadering en ondersteuning van flexwerkers in de podiumkunsten

08/06/2021 - 12u

Zopas werd het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Podiumkunsten (PC 304), ook bekend als het VIA3-akkoord, afgesloten tussen en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, de Vlaamse werkgeversorganisatie oKo en de werknemersorganisaties uit de podiumkunstensector ABVV-ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. 

Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst van 5 jaar (looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025) heeft als doel de tewerkstelling in de podiumkunstensector op een duurzame en veerkrachtige manier te versterken en te ondersteunen. 

Het gaat om een bijkomend budget van 1.966.992,33 euro per jaar, waarvan 1.393.292,33 euro voor koopkrachtmaatregelen en 573.700 euro voor kwaliteitsmaatregelen. Het totaalbudget voor VIA-maatregelen voor de kunstensector groeit hierdoor aan tot 6.017.601,33 euro per jaar. 

Deze afspraken kwamen tot stand met bijzondere aandacht voor flexwerkers en werknemers met korte contracten die actief zijn in de podiumkunsten, meer bepaald in de organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd.

Mijlpaal voor de sector 

Het VIA3-akkoord betekent een mijlpaal voor de sector en wel hierom: 

 1. de koopkracht stijgt via een aanzienlijke verhoging van de eindejaarspremies 
 2. de Vlaamse Regering en de sociale partners engageren zich voor duurzame tewerkstelling van flexwerkers met een bundel maatregelen 
 3. organisaties en medewerkers krijgen ondersteuning bij de digitale transformatie op het podium en achter de schermen 
 4. er is bijzondere aandacht voor mentaal welzijn en veiligheid op de werkvloer 
 5. de loopbaanbegeleiding en het sectorspecifieke opleidingsaanbod, onder meer voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, worden verder uitgebouwd. Daarbij ligt de focus op digitale leervormen. 

De uitvoering is in handen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten in nauwe samenwerking met de drie betrokken partijen. (www.podiumkunsten.be) 

De tekst van het volledige akkoord lees je hier.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart