PC 304 | Vermakelijkheidsbedrijf: financiële steun van het Fonds Norma Joossens

18/11/2020 - 07u

Werk je in het PC 304? Dan heb je omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, recht op financiële steun!

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

De aanvrager kan een dossier indienen wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij:

  • in België woont ;
  • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was ;
  • in 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

Er kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aangevraagd worden voor (speciale) uitgaven die omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kunnen bekostigd worden. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Het aanvraagformulier vindt u via de website van de Koning Boudewijnstichting via deze link: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20201029DD.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons.

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart