Welzijns- en gezondheidssector (PC 331) VIA5 akkoord

08/06/2018 - 11u

VIA 5 Akkoord voor de Vlaamse Non-profitsectoren

Op 6 juni keurden onze afgevaardigden de finale versie van het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord goed. Hieronder vinden jullie de belangrijkste afspraken die gemaakt werden in jullie sector.

De maatregelen worden allemaal uitgevoerd tijdens de looptijd van het VIA, afhankelijk van de beschikbare budgetten die vrijgemaakt worden. Hierdoor zullen sommige maatregelen al uitgevoerd kunnen worden in 2018, terwijl dat voor andere pas in 2020 zal zijn. Indien al een datum werd afgesproken onder sociale partners, wordt die hieronder bij de maatregel vermeld.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het VIA5 akkoord voor jullie sector ?

Verhoging van de eindejaarspremie :

  • Voor de onthaalouders en de werknemers tewerkgesteld bij kinderopvang zonder subsidie (trap 0) of met enkel de basissubsidie (trap 1), wordt geen eindejaarspremie voorzien.
  • Voor de werknemers tewerkgesteld bij kinderopvang met subsidietrap 2B, is een gefaseerd groeipad voor de toekenning van een eindejaarspremie voorzien. afhankelijk van het groeipad van de subsidiëring.
  • Alle andere werknemers krijgen een volwaardige dertiende maand vanaf 2020!

Verhoging loon coördinatoren IBO’s :

Voor coördinatoren IBO’s wordt vanaf 1 oktober 2019 verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.700 euro/VTE op jaarbasis.

Verhoging loon coördinatoren gezinsopvang :

Voor coördinatoren  gezinsopvang komt er een forfaitaire verhoging van de lonen van 850 euro/VTE op jaarbasis.

Sectoraal barema voor begeleiders IBO’s :

Op basis van een rapportage van loongegevens zullen de sociale partners voor deze functie een sectoraal barema vastleggen. Indien men reeds boven dit barema verloond wordt, zal er een verhoging van het loon bepaald worden, rekening houdend met het globaal budget.

Groeipad harmonisatie barema trap 2B naar 2A :

Organisaties met financieringstrap 2B zullen de tweede helft van de eerste stap en ook de volledige tweede fase kunnen uitvoeren zoals die beschreven staat in de bijzondere cao van 22 december 2014 mbt de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Verhoging onkostenvergoeding onthaalouders in sui generisstatuut :

De onkostenvergoeding voor onthaalouders in dit statuut, aangesloten bij een dienst wordt verhoogd met 0,21 euro/kind/dag.

Werknemersstatuut voor onthaalouders :

Er komt een uitbreiding van het bestaande project van onthaalouders met een werknemersstatuut met minstens 150 VTE.

Deelsector geestelijke gezondheidszorg en andere Vlaamse welzijns- en gezondheidsdiensten :

Het budget voor deze deelsector zal via cao aan koopkrachtmiddelen besteed worden volgens onderstaande criteria:

  • de volledige aanwending van het recurrent sectoraal budget voor koopkrachtmaatregelen zoals bepaald in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5);
  • een billijke verdeling over alle werknemers in alle functies in de betrokken organisaties;
  • de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur, waarbij na evaluatie en akkoord tussen de sociale partners desgevallend voorzien kan worden in een aanpassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de aanwending van het sectoraal koopkrachtbudget zoals bepaald door VIA 5.

Nog geen lid van de ACLVB?

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons :

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit/.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart