Partnerland BIS : Mauritanië

Op deze pagina:

  De werkneemster van de informele economie lid maken van de vakbond

  Actieplan

  Er wordt gewerkt aan een project dat ervoor moet zorgen dat de werknemers van de informele economie zich bij een vakbond aansluiten. De CGTM richt in het kader van het project sectorale vakbondscomités per beroep op. De werkneemsters van de informele economie die dezelfde activiteit uitoefenen, verenigen zich per sector op het niveau van de regionale hoofdsteden en verkiezen een sectoraal comité. Er zullen sectorale comités worden opgericht voor de naaisters, voor de groenteteelt, voor de verfsters, de restauranthoudsters en andere beroepen.

  De regionale vakbondscomités hebben als doel de syndicale werking op het niveau van de informele economie van iedere regio te coördineren en als tussenschakel tussen de CGTM en de werkneemsters te fungeren.

  Het project is relevant omdat een syndicale partner uit het Zuiden wordt betrokken bij de verdediging van de collectieve en individuele rechten van deze werkneemsters. De strategie van het project beperkt zich niet tot het mobiliseren, het opleiden van de werkneemsters van de informele economie en het aanreiken van de nodige competenties voor "zelfpromotie". Door het project worden werkneemsters geïntegreerd in een vakbondsstructuur die democratisch is georganiseerd. Hierdoor zal het ledenaantal van de syndicale partner vlug toenemen en zal hij bijgevolg betere syndicale diensten kunnen aanbieden. Deze situatie garandeert de duurzaamheid van het project.
   

  Resultaten

  De werkneemsters van de informele economie van de regio's van de Islamitische Republiek Mauritanië zijn georganiseerd in en worden begeleid door de regionale comités van de CGTM om hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. In iedere regio is er een permanentie en een permanente vertegenwoordiger.

  Er worden specifieke eisenbundels uitgewerkt. Er is sociaal overleg en er vinden onderhandelingen plaats. In het actieplan van het project wordt heel veel aandacht besteed aan het creëren van syndicale ondersteuning om ervoor te zorgen dat het dynamisme van de vrouwen wordt benut in de vakbondsstructuren.
   

  Partner

  Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie
  Afkorting: CGTM
  Adres: 68, Rue 21-193 KSAR  Nouakchott Mauritanie
  E-mail: cgtm@toptechnology.mrcgtm@cgtm.org
  Website: http://www.cgtm.org

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart