PC 100 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur: Hoe lang moet/mag ik werken?

  Als je 5 dagen per week voltijds werkt, dan werk je ofwel 8 uren per dag, ofwel 7,6. Indien je elke werkdag 8 uren werkt, dan heb je per gewerkte maand recht op één dag inhaalrust. Je kan ook deeltijds werken, maar nooit minder dan 12,6 uren per week, of minder dan 3 uren per gewerkte dag. Je werkgever kan je niet zomaar de dag zelf of de dag voordien oproepen om te werken. Hij moet je voldoende op voorhand zeggen wanneer je moet werken. Hij kan je ook niet om het even wanneer aan het werk zetten. Normaal gezien moet hij je tussen 6u 's morgens en 20u 's avonds aan het werk zetten, van maandag tot zaterdag. Uitzonderingen op de voorvemelde regels zijn mogelijk, maar dan moet je werkgever hiervoor toestemming vragen. Contacteer je ACLVB-kantoor als je hierover vragen hebt.
   

  Lonen: Hoeveel moet ik verdienen?

  Hoeveel je minstens moet verdienen, hangt af van je leeftijd, of je nog naar school gaat of niet en hoe lang je al aan het werk bent in jouw onderneming.

  In de volgende tabel vind je een overzicht van alle minimumlonen in jouw sector:

  Ik ben minstens … jaar oud…

  16 jaar

  17 jaar

  18 jaar

  19 jaar

  20 jaar

  21 jaar

  22 jaar

  …En ik heb minstens … maanden in mijn onderneming gewerkt…

  0 maanden

  0 maanden

  0 maanden

  6 maanden

  12 maanden

  24 maanden

  36 maanden

  …Dus mijn loon valt onder categorie …

  Categorie 0

  Categorie 0

  Categorie 1

  Categorie 2

  Categorie 3

  Categorie 4

  Categorie 5

  …En ik werk 38u per week of minder, dus mijn minimum bruto uurloon bedraagt…

  6,6426 euro

  7,2119 euro

  9,4894 euro

  9,7412 euro

  9,8531 euro

  9,9454 euro

  9,9751 euro

  …Of ik werk 39u per week, dus mijn minimum bruto uurloon bedraagt…

  6,4723 euro

  7,0270 euro

  9,2461 euro

  9,4915 euro

  9,6005 euro

  9,6904 euro

  9,7194 euro

  …Of ik werk 40u per week, dus mijn minimum bruto uurloon bedraagt…

  6,3105 euro

  6,8513 euro

  9,0149 euro

  9,2542 euro

  9,3605 euro

  9,4481 euro

  9,4764 euro

  Ik ben student of arbeider in een stelsel van alternerend leren. (Wat is alternernd leren? Zie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=683)

  Ik ben minstens … jaar oud…

  16 jaar

  17 jaar

  18 jaar

  19 jaar

  20 jaar

  …En ik werk 38u per week of minder, dus mijn minimum bruto uurloon bedraagt…

  6,6426 euro

  7,2119 euro

  7,7813 euro

  8,3507 euro

  8,9200 euro

  …Of ik werk 39u per week, dus mijn minimum uurloon bedraagt…

  6,4723 euro

  7,0270 euro

  7,5818 euro

  7,1366 euro

  8,6913 euro

  …Of ik werk 40u per week, dus mijn minimum uurloon bedraagt…

  6,3105 euro

  6,8513 euro

  7,3922 euro

  7,9331 euro

  8,4740 euro

  Indien je nog twijfelt of je voldoende verdient, neem contact op met je ACLVB-kantoor.
   

  Hoeveel bedraagt mijn dertiende maand of eindejaarspremie?

  In jouw sector is je werkgever niet verplicht om een eindejaarspremie of een dertiende maand te betalen.  In jouw onderneming kunnen er hierover wel afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor verder, onder "afgevaardigden".
   

  Ploegenpremie: Hoeveel bedragen mijn ploegenpremies?

  Als je ’s nachts werkt, dan moet je minstens 1,12 euro bruto extra per uur verdienen als je minder dan 50 jaar oud bent. Vanaf je 50ste moet je 1,35 euro extra verdienen.

  In jouw sector is je werkgever niet verplicht om een ploegenpremie te betalen. Meestal zal je werkgever dit wel doen, omdat hij hierdoor een korting op zijn belastingen geniet. In jouw onderneming kunnen er hierover afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor verder, onder "afgevaardigden".
   

  Premies bestaanszekerheid: Welke andere premies zijn er nog in mijn sector?

  Er worden geen andere premies voorzien in jouw sector.  In jouw onderneming kunnen er hierover afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor verder, onder "afgevaardigden".
   

  Vervoerskosten: Hoeveel krijg ik terugbetaald voor mijn woon- werkverkeer?

  Je werkgever moet je enkel terugbetalen als je minstens 5 kilometer van je werk woont, en als je met het openbaar vervoer naar het werk gaat. Ga je dus met een privé vervoermiddel, of woon je minder dan 5 kilometer van je werk, dan moet je werkgever niks terugbetalen. Hoeveel je terugkrijgt voor je woon-werkverkeer, hangt af van welk tarief je betaalt. Betaal je een tarief dat afhankelijk is van de afstand (vb. trein), dan krijg je 75 euro terug per 100 euro die je betaalt. Betaal je een eenheidstarief (vb. stadskaart van De Lijn), dan  krijg je 7,18 euro terug per 10 euro die je betaalt, met een maximum van 30 euro per maand.
   

  Verlofstelsels: Hoeveel extra verlof krijg ik in mijn sector?

  Er zijn helaas geen extra verlofdagen voorzien in jouw sector. In jouw onderneming kunnen er hierover afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor verder, onder "afgevaardigden"
   

  Tijdskrediet - Heb ik recht om minder te werken?

  Je kan aan je werkgever vragen om in tijdskrediet te gaan. Dat betekent dat je tijdelijk minder gaat werken en dus ook minder loon verdient.

  Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Je kan ofwel 4 op de 5 dagen gaan werken. Dit kan enkel als je voltijds werkt.
  2. Je kan ofwel halftijds gaan werken. Dit kan enkel als je minstens 3/4 werkt. (Meestal is dit minstens 28,5 uren per week)
  3. Je kan ook tijdelijk stoppen met werken.

  Als je werkgever niet akkoord is, kan je dit toch afdwingen, tenzij je in een onderneming werkt met 10 werknemers of minder. Soms kan je werkgever dit voor een periode van maximum 6 maanden uitstellen als er te veel werknemers gelijktijdig in tijdskrediet gaan. Ook is het mogelijk dat personen in jouw functie permanent uitgesloten worden, maar je werkgever moet hierover een akkoord sluiten met een vakbond. Neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor indien je hiermee geconfronteerd wordt.

  Om je loonverlies wat te compenseren, krijg je een vergoeding, maar enkel als je tijdskrediet met motief neemt, of eindeloopbaantijdskrediet vanaf 60 jaar (zie verder). Deze vergoeding kan je aanvragen in je ACLVB-kantoor.

  Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet:

  1. Tijdskrediet zonder motief. Dit kan je nemen zonder dat je hiervoor een welbepaalde reden moet geven en aantonen. In dit geval krijg je geen vergoeding om je loonverlies te compenseren. Je moet op de dag van je aanvraag minstens een loopbaan van 5 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Je kan dit tijdskrediet maximum gedurende 1 jaar voltijds nemen, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5.
  2. Tijdskrediet met motief. Hierbij moet je wel een reden geven en aantonen vb. zorg voor je (ernstig ziek) kind, opleiding of palliatieve zorg. Je moet minstens 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever op de dag van je aanvraag. Je kan dit tijdskrediet gedurende maximum 1,5  of 2 jaar nemen, afhankelijk van het motief.
  3. Tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder. Dit wordt ook wel eens ‘eindeloopbaantijdskrediet’ of ‘landingsbaan’ genoemd. Hiervoor moet je op de dag van je aanvraag minstens 55 jaar oud zijn en minstens een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Dit tijdskrediet kan je nemen tot je in pensioen gaat.

  Als je in tijdskrediet wil gaan, ga dan langs in je ACLVB-kantoor.

  Naast deze mogelijkheden bestaan er ook nog thematische verloven: ouderschapsverlof, bijstand van een zwaar ziek familielid of palliatief verlof.
   

  Eindeloopbaan – SWT: Kan ik nog in SWT (brugpensioen) gaan?

  Je mag in SWT gaan als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je bent werkloos en hebt recht op werkloosheidsvergoeding.: Daarom moet je ontslagen worden door je werkgever. Je kan niet op SWT gaan als je zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende reden.
  2. Je hebt een minimumleeftijd bereikt en een minimum aantal jaren gewerkt. Deze vind je in de eerste en de tweede kolom hieronder.
  3. Soms moet je nog aan een extra voorwaarde voldoen. Deze vind je in de derde kolom hieronder.

  Je moet aan al die voorwaarden voldoen voor een bepaalde datum. Deze vind je in de laatste kolom hieronder.

  Ik ben minstens … jaar oud…

  …en ik heb minstens … jaar gewerkt…

   

  …en ik voldoe ook nog aan de volgende voorwaarde:

  Ik voldoe ten laatste op … aan alle voorwaarden.

   

  Ik ben een man

  Ik ben een vrouw

   

  60 jaar

  40 jaar

  31 jaar (2015)

  Het is mogelijk dat je bovendien nog 5 jaar moet gewerkt hebben in  jouw onderneming. Vraag dit na bij je personeelsdienst en in je ACLVB-kantoor.

   

  32 jaar (2016)

   

  33 jaar (2017)

  31/12/2017

  34 jaar (2018)

   

  56 jaar

  40 jaar

  Geen

  31/12/2015

  58 jaar

  35 jaar

  Je kan aantonen dat je mindervalide bent (>65% arbeidsongeschikt) of ernstige lichamelijk problemen hebt

  31/12/2016

  Denk je dat je in aanmerking komt voor SWT of heb je nog verdere vragen? Ga gerust langs in je ACLVB-kantoor.
   

  2e Pensioenpijler : zal ik bovenop mijn wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen krijgen?

  Er is helaas geen aanvullend pensioen voorzien in jouw sector. In jouw onderneming kunnen er hierover afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor verder, onder "afgevaardigden".
   

  Syndicale afvaardiging: zijn er afgevaardigden of delegees op mijn werk?

  Indien er in jouw onderneming minstens … arbeiders werken, of minstens 50 werknemers (arbeiders + bedienden), dan kunnen er afgevaardigden zijn op jouw werk. De namen van jouw afgevaardigden vind je terug in je arbeidsreglement. Een afgevaardigde kan namens het personeel vragen stellen aan de werkgever, en voorstellen doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Ook kan hij jou en je collega's op de hoogte houden van de actualiteit rond loon en werk. Daarnaast kan hij jou bijstaan in jouw gesprekken met de werkgever. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met ...
   

  Syndicale premie: krijg ik een stuk van mijn lidgeld terugbetaald?

  Je krijgt helaas geen stuk van jouw lidgeld terugbetaald (syndicale premie).  In jouw onderneming kunnen er hierover afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor eerder, onder "afgevaardigden”.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart