PC 100 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  Als je 5 dagen per week voltijds werkt, dan werk je minstens 7,6 uren per dag en maximum 8 uren.. Indien je elke werkdag 8 uren werkt, dan heb je per gewerkte maand recht op één dag inhaalrust.

  In uitzonderlijke omstandigheden kan je meer uren werken, maar deze uren moeten daarna gecompenseerd worden met inhaalrust. Een beperkt aantal uren kan ook uitbetaald worden.

  Je kan ook deeltijds werken, maar nooit minder dan 12,6 uren per week, of minder dan 3 uren per gewerkte dag.

   

  Lonen

  Hoeveel je minstens moet verdienen, hangt af van je leeftijd, of je nog naar school gaat of niet en hoe lang je al aan het werk bent in jouw onderneming.

  Jouw recentste loon vind je op de nieuwspagina van jouw sector op onze website:

  https://www.aclvb.be/nl/paritair-comite/74/artikels of hier.

  Indien je nog twijfelt of je voldoende verdient, neem contact op met je ACLVB-kantoor.

   

  Eindejaarspremie

  Ben je sinds ten laatste mei in dienst, dan heb je in december recht op een eindejaarspremie. 

  Jouw eindejaarspremie bereken je als volgt:

  Jouw basisuurloon (van december) x 31

  Heb je een half jaar gewerkt, of werk je halftijds? Dan krijg je de helft van dit bedrag.

  Indien je elk jaar in december een andere (bruto)premie krijgt in jouw bedrijf die minstens even hoog is, heb je geen recht op deze premie.

   

  Vervoerskosten

  Je werkgever moet je enkel terugbetalen als je minstens 5 kilometer van je werk woont, en als je met het openbaar vervoer naar het werk gaat. Ga je dus met een privé vervoermiddel, of woon je minder dan 5 kilometer van je werk, dan moet je werkgever niks terugbetalen. Hoeveel je terugkrijgt voor je woon-werkverkeer, hangt af van welk tarief je betaalt. Betaal je een tarief dat afhankelijk is van de afstand (vb. trein), dan krijg je 75 euro terug per 100 euro die je betaalt. Betaal je een eenheidstarief (vb. stadskaart van De Lijn), dan  krijg je 7,18 euro terug per 10 euro die je betaalt, met een maximum van 30 euro per maand.
   

  Tijdskrediet

  Je kan aan je werkgever vragen om in tijdskrediet te gaan. Dat betekent dat je tijdelijk minder gaat werken en dus ook minder loon verdient.

  Meer informatie over tijdskrediet in het algemeen vind je hier (https://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet).

  Recht op tijdskrediet Maximumduur bij minder dan 8 jaar anciënniteit Maximumduur bij minstens 8 jaar anciënniteit
  Opleiding 24 maanden Maximaal 36 maanden
  Zorgmotieven 24 maanden Maximaal 51 maanden

  Heb je een lange loopbaan achter de rug, heb je nachtwerk gedaan of een zwaar beroep uitgeoefend? Dan kan je mogelijks vanaf 55 jaar in (1/5 of 1/2) tijdskrediet tot aan je pensioen.

   

  Eindeloopbaan – SWT

  Wat SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoelage) is, en welke stelsels er bestaan in het algemeen vind je hier [https://www.aclvb.be/nl/volledige-werkloosheid-met-bedrijfstoeslag-swt]

  In jouw sector kan je gebruik maken van de volgende stelsels:

  Minimumleeftijd Minimum Anciënniteit Extra voorwaarde(n)
  60 jaar 40 jaar geen
  60 jaar 33 jaar Zwaar beroep of nachtarbeid
  58 jaar 35 jaar Ernstige lichamelijke problemen

   

  Syndicale afvaardiging

  Zijn er afgevaardigden of delegees op mijn werk?

  Indien er in jouw onderneming minstens  50 werknemers (arbeiders + bedienden) waarvan minstens 40 arbeiders, dan kunnen er afgevaardigden zijn op jouw werk.

  Een bijkomende voorwaarde om afgevaardigden te kunnen hebben in jouw bedrijf, is dat minstens 1 op de 4 werknemers bij een vakbond aangesloten zijn.

  Als er afgevaardigden zijn op jouw werk, dan vind je hun namen terug in je arbeidsreglement. Een afgevaardigde kan namens het personeel vragen stellen aan de werkgever, en voorstellen doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Ook kan hij jou en je collega's op de hoogte houden van de actualiteit rond loon en werk. Daarnaast kan hij jou bijstaan in jouw gesprekken met de werkgever.

   

  Syndicale premie

  Je krijgt helaas geen stuk van jouw lidgeld terugbetaald (syndicale premie).  Er kunnen hierover wel afspraken bestaan in jouw onderneming. 

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart