PC 201 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Wat is mijn werktijd?

  De arbeidsduur is vastgesteld op 38 uur per week voor een voltijds tewerkgestelde. Werkt u meer, dan geeft dit recht op compensatie, ofwel in arbeidsduurvermindering (bijvoorbeeld recuperatieverlof), ofwel via extra loon, naar keuze door je werkgever.

  Voor de deeltijdsen is deze compensatie naar keuze van de werknemer. De week is verdeeld over vijf dagen of zes dagen. In geval van het tweede, heeft de werknemer recht op twee halve dagen vrij per week.

  Indien er twintig mensen of meer in je onderneming werken, wordt het regionaal overlegorgaan hiervan geïnformeerd.

  Op hoeveel loon heb ik recht?

  Klik hier voor de barema’s

  Personeel in ondernemingen met maximum twintig werknemers, die qua barema in categorie 1 zitten, gaan na zes maanden automatisch naar categorie 2.

  Zijn er premies in deze sector?

  Heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Mits je voldoende lang in dienst bent in de onderneming wel. Ook kan het zijn dat er een gelijkaardig voordeel voorzien werd in je onderneming.

  Voor de details kan je steeds een beroep doen op de ACLVB.

  Heb ik recht op extra vergoedingen voor later werken of koopzondagen?

  • Ondernemingen met meer dan 30 bedienden: vergoeding voor arbeidsprestaties na 19u: + 25 %
  • Loontoeslag voor arbeid op de 3 bijkomende koopzondagen:
   • Voor ondernemingen zonder ondernemingsraad of syndicale afvaardiging: + 50 %
   • Voor ondernemingen met ondernemingsraad of syndicale afvaardiging zonder CAO: + 100 %

  Heb ik recht op ecocheques?

  Elke voltijdse medewerker krijgt ecocheques ter waarde van 250 euro. Bij deeltijdse werknemers is dit in verhouding tot de prestaties.

  In ondernemingen met een syndicale delegatie kan een bedrijfseigen alternatief worden afgesproken.

  Heb ik recht op een jaarlijkse premie?

  Vanaf augustus 2016 komt er een jaarlijkse premie, die ook misschien in een verhoging van de maaltijdcheques wordt omgezet in jouw bedrijf.

  Hoe worden mijn vervoerskosten terugbetaald?

  In het PC 201 worden de kosten van de trein (75% prijs abonnement) en de fiets (0,22 euro/km) betaald door de werkgever. Voor ander openbaar vervoer is er een tussenkomst die in de buurt ligt hiervan.
  Voor wie met de wagen komt, is er geen vergoeding. 

  Heb ik recht op arbeidsduurvermindering of extra verlof?

  Je hebt recht op arbeidsduurvermindering in deze sector: zie arbeidsduur hierboven.

  Heb ik recht op tijdskrediet ?

  De mogelijkheden voor tijdskrediet zijn de voorbije jaren beperkter geworden. Toch zijn er in het pc 201 nog mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen in ondernemingen met minstens twintig medewerkers:

  • Uitvoerende bedienden
   • Voltijds, halftijds of 1/5de Tijdkrediet met motief 36 of 51maanden.

   • Halftijds of 1/5de Eindeloopbaan 55+.

   • 1/5e vermindering 50+ voor wie 28 jaar loopbaan bewijst.

  • Niet-uitvoerende bedienden
   • Recht op volledige onderbreking in kader van:
    1. Volledig tijdkrediet met motief 36 en 51 maanden
   • Eindeloopbaan 55+ enkel voor 1/5e vermindering
   • 1/5e vermindering 50+ voor wie 28 jaar loopbaan bewijst

  Ook is er een kleine financiële tussenkomst van het sociaal fonds voor werknemers vanaf 55 jaar die hun prestaties met 1/5 verminderen.

  Heb ik recht op SWT (ex-brugpensioen)?

  In zaken vanaf vijf werknemers:

  • 58 jaar minimum in 2017
  • 59 jaar minimum in 2018

  In volgende situaties:

  • 33 jaar in zwaar beroep.
  • Beroepsloopbaan van 40 jaar.
  • De beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wordt op 60 jaar gebracht in 2017 en 61 jaar in 2018.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart