PC 211 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De daggrens voor de arbeidsduur in de petroleumnijverheid is 8 uur. De weekgrens bedraagt 38 uur. Toch wordt in veel bedrijven nog 40 uur per week gewerkt. De wettelijke arbeidsduur van 37 of 38 per week wordt in dit geval toch bereikt door het toekennen van compensatiedagen.
   

  Loon

  Vanaf 1 mei 2017, zijn de nieuwe ervaringsbarema’s voor de bedienden van toepassing.

  Er zijn 2 tabellen: voor de bedienden die hun loon 13 keer per jaar uitbetaald krijgen en voor de bedienden die 14 keer uitbetaald worden:

  Minimum maandlonen PC 211

  Premiestelsels

  Premie voor ploegenwerk

  Ploegwerk uitgevoerd op de eerste 5 dagen van de week

  • dagploeg (6u-14u & 14u-22u): 9,5 % van het loon
  • nachtploeg (22u-6u): 35,5 % van het loon

  Ploegenwerk op zaterdag (vorige premies plus bijkomende vergoeding)

  • Dagploeg: 22 % van het loon
  • Nachtploeg: 50% van het loon

  Ploegenwerk verricht op zondag geeft recht op een bijkomende vergoeding van 100 %
  Gelegenheidsshiftwerk:

  • Uitgevoerd op de eerste 5 dagen van de week
   • Dagploeg: 19% van het loon
   • Nachtploeg: 71 % van het loon
  • Uitgevoerd op zaterdag:
   • Dag: 41 % van het loon (= %19+ 22%)
   • Nacht: 121 % van het loon (= 71% + 100%)
  • Uitgevoerd op zon- en feestdagen
   • Dag: 119 % van het loon (= 19 + 100%)
   • Nacht: 171 % van het loon (= 71% + 100%)

  Vanaf de 8ste werkdag zijn de gewone premies voor ploegenwerk verschuldigd

  Overwerk

  • Op de eerste 5 werkdagen van de week: 100% toeslag vanaf het 5e overuur per dag
  • Op zaterdag: 1e twee gepresteerde men: + 50% voor de volgende gepresteerde uren: + 100%

  Raffineraderijpremie

  • Uitsluitend voor technische bedienden en bedienden in onderhoudsdiensten op 1 mei 2017 bedraagt deze premie (I) 0,6836 €/uur.
  • Uitsluitend voor bedienden die behoren tot de TBE Raffinaderij Ruwe aardolie op 1 mei 2017 bedraagt deze premie (II) 0,2591€/uur.
    

  Vervoerskosten

  Voor elk ander vervoer dan dit georganiseerd door de onderneming, wordt een forfaitaire vergoeding ingesteld. De forfaitaire vergoeding wordt verleend  a rato van 100 %. van de "treinkaart" van de NMBS. De tarieven worden toegepast per schijf van 5 km.

  Privé-vervoer: idem 100%De tegemoetkoming van de werkgever is gelijk aan de tegemoetkoming in de prijs van de treinkaart (sociaal abonnement). De werkgever is geen bijdrage verschuldigd als de afgelegde afstand minder dan 1 km bedraagt.

  Sectorale fietsvergoeding van 0,23€/km zodra fiscaal wettelijk mogelijk wordt dit bedrag opgetrokken tot het wettelijk plafond en uitgebreid tot de zogenaamd snelle electrische fietsen.
   

  Verlofstelsels

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de sector voor de petroleumnijverheid:

  • Één regionale feestdag op 11 juli (in het Nederlandse taalgebied) en op 27 september in het Franse taalgebied. Wat het Brussels Gewest betreft wordt die dag op bedrijfsniveau vastgelegd;
  • Één postnataal verlof (3dagen);
    

  Ancienniteit

  Verplichte dagen

  Verplichte sectorale vakantiedagen

  Facultatieve sectorale dagen

  < 1 jaar

  20

  -

  -

  1 -< 5 jaar

  20

  -

  -

  5- < 10 jaar

  20

  2

  -

  10- < 15 jaar

  20

  3

  1

  ≥ 15 jaar

  20

  4

  1


  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  • Instemming niet vereist van de werkgever die ten hoogste 10 werknemers tewerkstelt op 30/06 van het jaar dat vooraf gaat aan de schriftelijke aanvraag.
  • Grens = 7 % waarvan laatste 1 % voorbehouden aan werknemers > 50 jaar
  • Regionale aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, landingsbanen en ondernemingen in moeilijkheden & herstructurering
  • Bij overstap van tijdskrediet/landingsbaan -> brugpensioen: berekening aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste van de werkgever o basis van een fictieve voltijdse tewerkstelling

  Toegevoegde regelingen:

  • > tijdskrediet met motief (36 maanden voor het volgen van een opleiding o 51 maanden in de andere gevallen, samen maximaal 51 maanden): mogelijkheid tot opname van de 1/5; ½ of voltijds tijdskrediet
  • > landingsbanen: mogelijkheid tot opname van de 1/5 regime vanaf 50 jaar met een zwaar beroep of 28 jaar loopbaan
  • > landingsbanen vanaf 50 jaar voor werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend dat voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen, voor 1/2 regime
  • Afwezigheid zonder motief blijft mogelijk binnen de grenzen van 7% zoals voordien van toepassing, doch dit opent geen andere rechten t.a.v. de werkgever of overheid.

  In Toepassing of CAO nr. 127 van de NAR wordt het recht op een (1/2 tijdse of 1/5) landingsbaan gebracht op 55 jaar in volgende gevallen:

  • ofwel 35 jaar beroepsverleden
  • ofwel
   • a) sedert ten minste 5 jaar in de laatste10 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn
   • b) sedert ten minste 7 jaar in de laatste15 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn
   • c) minimaal 20 jaar in regime met nachtarbeid tewerkgesteld geweest zijn

  Voor wat omschreven wordt als "zwaar beroep" laat u zich best informeren door onze diensten.

   

  Eindeloopbaan

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:
   

  SWT

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

  PC 211     

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  M : 40
  V : 33

  1/01/2017

  31/12/2018

  SWT Zware beroepen

  58/59

  35

  1/01/2017

  31/12/2018

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58/59

  33

  1/01/2017

  31/12/2018

  SWT lange loopbaan

  58/59

  40

  1/01/2017

  31/12/2018

  Medische redenen SWT

  58

  35

  1/01/2017

  31/12/2018

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart