PC 227 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur: Hoe lang moet/mag ik werken?

  Als je 5 dagen per week voltijds werkt, dan werk je 38 uren per week. Je kan elke week 1 uur of elke week 2 uren meer werken per week (en nooit minder). Dan heb je per bijkomend uur dat je werkt per week recht op 6 inhaalrustdagen (=bijkomende verlofdagen) per jaar.

  Het is ook mogelijk dat je gemiddeld 38 uur per week moet werken over de periode van 1 jaar. Dan kan je maximum 50 uren per week of uitzonderlijk meer werken. In dat geval moeten er afspraken vastgelegd geweest zijn in jouw onderneming. Neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor als je hierover vragen hebt.

  Je kan ook deeltijds werken, maar nooit minder dan 12 uren per week, of minder dan 3 uren per gewerkte dag. Je werkgever kan je niet zomaar de dag zelf of de dag voordien oproepen om te werken. Hij moet je voldoende op voorhand zeggen wanneer je moet werken. Hij kan je ook niet om het even wanneer aan het werk zetten. Normaal gezien moet hij je tussen 6u 's morgens en 20u 's avonds aan het werk zetten, van maandag tot zaterdag. Uitzonderingen op de voorvermelde regels zijn mogelijk, maar dan moet je werkgever hiervoor toestemming vragen. Contacteer je ACLVB-kantoor als je hierover vragen hebt.
   

  Lonen: Hoeveel moet ik verdienen?

  Jouw loon wordt betaald op basis van je functie. Elke functie valt onder een categorie, niveau of klasse. Om er zeker van te zijn dat je genoeg verdient, kan je twee zaken nagaan:

  Word ik betaald in de juiste categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan in jouw cao functieclassificatie.
  Krijg ik het minimumloon van mijn categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan door naar de minimumlonen in jouw sector te kijken.

  Het tweede is makkelijker na te gaan dan het eerste. Om je minimumloon te controleren, zoek je jouw klassen, niveau of categorie op je loonbrief. Als je die gevonden hebt, dan zoek je deze in de lijst met minimumlonen van jouw paritair comité. Als jouw loon minstens gelijk is aan het minimumloon, dan verdien je genoeg.

  Indien je eraan twijfelt of je in de juiste categorie, niveau of klasse wordt betaald, kan je kijken in de functieclassificatie  of jouw functie echt wel tot de categorie, niveau of klasse op jouw loonbrief behoort.

  Indien je hierover nog vragen hebt, dan ben je steeds welkom in je ACLVB-kantoor voor meer uitleg.

  Jouw functieclassificatie vind je hier. Jouw minimumloon vind je hier.
   

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie: Hoeveel bedraagt mijn dertiende maand of eindejaarspremie?

  Meer uitleg over jouw eindejaarspremie vind je hier. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.

  Premies bestaanszekerheid: Welke andere premies zijn er nog in mijn sector?

  Naast de voorvermelde premies geniet je ook nog van ecocheques in jouw sector. Meer informatie hierover vind je je hier.
   

  Vervoerskosten: Hoeveel krijg ik terugbetaald voor mijn woon- werkverkeer?

  Meer uitleg over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je je hier. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.
   

  Verlofstelsels: Hoeveel extra verlof krijg ik in mijn sector?

  In jouw sector krijg je minstens één anciënniteitsverlofdag nadat je 5 jaar in jouw onderneming hebt gewerkt, 2 na 10 jaar en 3 na 15 jaar. Een anciënniteitsverlofdag is een dag verlof die je ontvangt nadat je een aantal jaren in jouw onderneming hebt gewerkt. Vanaf dag werkjaar ontvang je elk jaar deze verlofdag(en).
   

  Tijdskrediet - Heb ik recht om minder te werken?

  Je kan aan je werkgever vragen om in tijdskrediet te gaan. Dat betekent dat je tijdelijk minder gaat werken en dus ook minder loon verdient.

  Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Je kan ofwel 4 op de 5 dagen gaan werken. Dit kan enkel als je voltijds werkt.
  2. Je kan ofwel halftijds gaan werken. Dit kan enkel als je minstens 3/4 werkt. (Meestal is dit minstens 28,5 uren per week)
  3. Je kan ook tijdelijk stoppen met werken.

  Als je werkgever niet akkoord is, kan je dit toch afdwingen, tenzij je in een onderneming werkt met 10 werknemers of minder. Soms kan je werkgever dit voor een periode van maximum 6 maanden uitstellen als er te veel werknemers gelijktijdig in tijdskrediet gaan. Ook is het mogelijk dat personen in jouw functie permanent uitgesloten worden, maar je werkgever moet hierover een akkoord sluiten met een vakbond. Neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor indien je hiermee geconfronteerd wordt.

  Om je loonverlies wat te compenseren, krijg je een vergoeding, maar enkel als je tijdskrediet met motief neemt, of eindeloopbaantijdskrediet vanaf 60 jaar (zie verder). Deze vergoeding kan je aanvragen in je ACLVB-kantoor.

  Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet:

  1. Tijdskrediet zonder motief. Dit kan je nemen zonder dat je hiervoor een welbepaalde reden moet geven en aantonen. In dit geval krijg je geen vergoeding om je loonverlies te compenseren. Je moet op de dag van je aanvraag minstens een loopbaan van 5 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Je kan dit tijdskrediet maximum gedurende 1 jaar voltijds nemen, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5.
  2. Tijdskrediet met motief. Hierbij moet je wel een reden geven en aantonen vb. zorg voor je (ernstig ziek) kind, opleiding of palliatieve zorg. Je moet minstens 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever op de dag van je aanvraag. Je kan dit tijdskrediet gedurende maximum 1,5  of 2 jaar nemen, afhankelijk van het motief.
  3. Tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder. Dit wordt ook wel eens ‘eindeloopbaantijdskrediet’ of ‘landingsbaan’ genoemd. Hiervoor moet je op de dag van je aanvraag minstens 55 jaar oud zijn en minstens een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Dit tijdskrediet kan je nemen tot je in pensioen gaat.

  Als je in tijdskrediet wil gaan, ga dan langs in je ACLVB-kantoor.

  Naast deze mogelijkheden bestaan er ook nog thematische verloven: Ouderschapsverlof, bijstand van een zwaar ziek familielid of palliatief verlof.

  Zie hiervoor onze brochure over thematische verloven.

   

  Eindeloopbaan

  SWT: Kan ik nog in SWT (brugpensioen) gaan?

  Je mag in SWT gaan als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je bent werkloos en hebt recht op werkloosheidsvergoeding.: Daarom moet je ontslagen worden door je werkgever. Je kan niet op SWT gaan als je zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende reden.
  2. Je hebt een minimumleeftijd bereikt en een minimum aantal jaren gewerkt. Deze vind je in de eerste en de tweede kolom hieronder.
  3. Soms moet je nog aan een extra voorwaarde voldoen. Deze vind je in de derde kolom hieronder.

  Je moet aan al die voorwaarden voldoen voor een bepaalde datum. Deze vind je in de laatste kolom hieronder.

  Ik ben minstens … jaar oud.

  Ik werk heb minstens … jaar gewerkt

  Ik voldoe ook nog aan de volgende voorwaarde:

  Ik voldoe ten laatste op … aan alle voorwaarden.

   

  Ik ben een man

  Ik ben een vrouw

   

  60 jaar

  40 jaar

  31 jaar (2015)

  Geen

   

  32 jaar (2016)

   

  33 jaar (2017)

  31/12/2017

  34 jaar (2018)

   

  58 jaar

  33 jaar

  Je kan aantonen dat:

  • je hebt 20 jaar

  nachtarbeid hebt gedaan,

  • of je hebt een

  zwaar beroep uitgeoefend gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar.

  31/12/2016

  56 jaar

  40 jaar

  Geen

  31/12/2015

  58 jaar

  35 jaar

  Je kan aantonen dat je mindervalide bent (>65% arbeidsongeschikt) of ernstige lichamelijk problemen hebt

  31/12/2016

  Denk je dat je in aanmerking komt voor SWT of heb je nog verdere vragen? Ga gerust langs in je ACLVB-kantoor

  2e pensioenpijler: Zal ik bovenop mijn wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen krijgen?

  Alle informatie over jouw aanvullend pensioen vind je hier. (pagina 7). Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.
   

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging: Zijn er afgevaardigden of delegees op mijn werk?

  Of er afgevaardigden zijn in jouw onderneming hangt af van het aantal werknemers in jouw onderneming. Er kunnen afgevaardigden zijn in mijn onderneming vanaf 10 bedienden of 50 werknemers (= arbeiders + bedienden)

  De namen van jouw afgevaardigden vind je terug in je arbeidsreglement. Een afgevaardigde kan namens het personeel vragen stellen aan de werkgever, en voorstellen doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Ook kan hij jou en je collega's op de hoogte houden van de actualiteit rond loon en werk. Daarnaast kan hij jou bijstaan in jouw gesprekken met de werkgever. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met de syndicale werking van jouw zone. De gegevens vind je hier voor Vlaanderen, en hier voor Brussel.

  Syndicale premie: Krijg ik een stuk van mijn lidgeld terugbetaald?

  Een syndicale premie is een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld van de vakbond. Op die manier kost het weinig om lid te zijn van de ACLVB.

  Jammer genoeg is er in jouw sector geen syndicale premie voorzien. Een dergelijke premie kan wel in jouw onderneming voorzien worden. Meer informatie hierboven, onder “syndicale afvaardiging”.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart