PC 325 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in het PC 325 bedraagt gemiddeld 36 uur op jaarbasis. Teneinde een soepele arbeidsorganisatie mogelijk te maken, mag de normale arbeidsduur die in iedere instelling is vastgesteld, eveneens op jaarbasis berekend worden (1872 uur per jaar tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar.)

  Loon

  In het Paritair Comité 325 bestaat er geen sectoraal loonbarema.

  Ecocheques

  Vanaf 2017, zullen de ecocheques elke jaar worden toegekend en zullen een nominale waarde van maximum 10 € per ecocheque hebben en een totale waarde van 250 € hebben voor een voltijdse werknemer. Voor de werknemers met onvolledige prestaties tijdens de 12 maanden voor de datum van uitkering (deeltijdse arbeid, tijdskrediet, aanwerving gedurende de periode,…) wordt het bedrag van de uitgekeerde ecocheques verhoudingsgewijze verminderd, waarbij het quotiënt van de breuk naar de hogere euro-eenheid wordt afgerond.

  Vervoerkosten

  • Wordt op bedrijfsniveau bepaald.
  • Op sectoraal niveau, wordt er een fietsvergoeding toegekend van 0,22 EUR per km aan de personeelsleden die het hoofdtraject, heen en terug, van de woon-werkverplaatsing voor minimaal 50 werkdagen per jaar met de fiets afleggen.

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de OKI-sector:

  Bij de adoptie: twee dagen van omstandigheidsverloven, te nemen tijdens de adoptieprocedure.
  De personeelseden hebben de mogelijk om een betaald verlof van maximaal 4 dagen per jaar te krijgen bij  ziekte of ongeval van een kind ten laste onder sommige voorwaarden.
  Anciënniteitsverlof: aanvullend verlof per schijf van 5 jaar anciënniteit. (Het maximaal aantal van verlofdagen bedraagt 32 dagen per jaar).
  Aanvullend verlofdag voor oude werknemers naar rato van de arbeidsregeling:

  • Vanaf 55 jaar: een extra vrije dag
  • Vanaf 56 jaar: 2 extra vrije dagen
  • Vanaf 57 jaar: 3 extra vrije dagen
  • Vanaf 58 jaar:  4 extra vrije dagen
  • Vanaf 59 jaar: 5 extra vrije dagen

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen. De laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd. Zo vallen  het recht op tijdskrediet en de daarbij automatische koppeling op het  recht hebben van een  vergoeding niet meer samen.

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van uw recht die actueel van toepassing zijn voor de OKI-sector:

  Tijdskredietstelsels door de CAO 103 bepaald en door de CAO 108  gewijzigd

   

  Stelsels

  Recht

  Vergoeding

   

  Tijdskrediet met motief (voltijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (halfijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (1/5de )

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (halftijds) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018)

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5de) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsverleden (1/5de )

  Ja

  Nee

  SWT


   
  SWT CAO nodige voor de toepassing van deze stelsel
   
   LEEFIJD  LOOPBAAN - CARRIERE GELDIGHEIDSDUUR
  PC 325 TOEGANGSLEEFTIJD
   
  TOEGANGSLOOPBAAN
  -
  CONDITION DE CARRIERE
  INWERKINGTREDING
   
  EINDE
   
  ALGEMEEN STELSEL
   
  CAO VAN DE NAR
   
  62 H - M : 40
  F - V   : 33 (2017), 34 (2018)
  1/01/2015 -
  MEDISCHE SWT
   
  CAO VAN DE NAR
   
  58 35 1/01/2017 31/12/2018

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart