PC 333 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Lonen

  De sectorale minimumuurlonen en de effectieve lonen van de werknemers uit de toeristische attracties worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Indien er in uw bedrijf andere uurlonen van toepassing zijn, moeten deze altijd hoger liggen dan de sectorale. De sectorale uurlonen kan u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of aan één van onze kantoren.

  Tweejaarlijks vinden er sectorale onderhandelingen plaats. Daarin kan een sectorale loonsverhoging bekomen worden indien de loonnorm het toelaat. Meer informatie over de resultaten van de meest recente sectorale onderhandelingen vindt u op onze website.
   

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur gemiddeld per week op jaarbasis in de toeristische attracties is vastgelegd op 38 uur. Daarbij is de maximale dagelijkse grens vastgelegd op 11 uur en de maximale wekelijkse grens op 50 uur.

  Indien je hier verdere vragen over zou hebben. Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden of een bestendig secretaris te contacteren. Je kan ook steeds terecht bij het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.
   

  Schorsing arbeidsovereenkomst

  In sommige omstandigheden kunt u, of beslist u zelf om, tijdelijk niet meer te werken. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, verlof om dwingende redenen, jaarlijkse vakantie, feestdagen of tijdskrediet.
   

  Ziekte

  Als u ziek wordt, verwittigt u zo vlug mogelijk uw werkgever en bezorgt u hem een doktersbriefje binnen de termijn die in het arbeidsreglement van uw onderneming is bepaald. Verwittig ook uw mutualiteit om van hun diensten te kunnen genieten en eventueel uw recht op gewaarborgd loon niet te verliezen.
   

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden.
   

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse werknemers is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.
   

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.
   

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.
   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor werknemers en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.
   

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  REGIME SWT PC 118

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  60

  40

  31 (2015)

  1/01/2015

  31/12/2017

  32 (2016)

  33 (2017)

  34 (2018)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart