PC 336 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste sectorale loon-en arbeidsvoorwaarden voor werknemers van Paritair Comité 336, paritair comité voor de vrije beroepen.

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan omdat op dit niveau de lonen en minimumarbeidsvoorwaarden die in uw sector gelden worden vastgelegd in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Onze website is bedoeld om u enkele regels te laten zien die van toepassing zijn op uw sector. Meer informatie nodig ? Neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of vaste ACLVB secretaris.

  Let op: bedrijfsovereenkomsten kunnen in gunstiger voorwaarden voorzien. In dit geval zijn uiteraard deze meest gunstige voorwaarden van toepassing.

  Loon

  Hierna de loonschalen per 01/03/2020.

  Opgelet! Als er in uw bedrijf andere lonen gelden, moeten deze hoger zijn dan het sectorloon per uur. Geldt niet voor personen die werkzaam zijn in een familiebedrijf waar gewoonlijk alleen ouders, verwanten of pupillen werken, onder het exclusieve gezag van de vader, moeder of voogd.

  Vervoer

  1. Openbaar vervoer - trein: vanaf 1 juli 2019: aanpassing werkgeverstussenkomst treinkaart.

  2. Overig openbaar vervoer: in dit geval bedraagt ​​de werkgeversbijdrage 71,8% van de werkelijk betaalde prijs, maar met als maximale werkgeversbijdrage de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km.

  3. Eigen vervoer: geen verplichte tussenkomst.

  4. Fietsvergoeding: 10 cent / km daadwerkelijk afgelegd tussen woon- en werkplaats, met een max. van 4 euro per werkdag (max. 40 km heen en terug), kan worden toegekend aan de regelmatige gebruiker van de fiets.

  Opleiding

  Binnen het Paritair Comité voor vrije beroepen is een opleidingsfonds opgericht, genaamd "Fonds voor de opleiding van werknemers die behoren tot het Paritair Comité voor vrije beroepen".

  Voor bedrijven met minstens 20 werknemers wordt in 2019 en 2020 gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent gegeven op bedrijfsniveau.

  Voor bedrijven tussen 10 en minder dan 20 werknemers wordt in 2019 en 2020 gemiddeld 2,5 dagen opleiding per voltijds equivalent gegeven op bedrijfsniveau.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart