06/10/2020
Ontslag
Start uw bedrijf een herstructurering? Dan zit u ongetwijfeld met vele vragen. Deze brochure geeft u alvast een begin van antwoord en biedt tegelijkertijd een overzicht van de verschillende elementen rond herstructureringen.
387.16 KB
16/09/2020
Tijdskrediet & thematische verloven
Werknemers hebben nu de mogelijkheid hun beroepsleven beter af te stemmen op hun privéleven via het tijdskrediet met motief of het rustiger aan te doen via de instap in een landingsbaan.
327.24 KB
28/08/2020
Ontslag
Uw onderneming werd failliet verklaard. Dit kwam zeker en vast aan als een harde klap. Met deze brochure willen wij u wegwijs maken in de reglementering inzake faillissement en u een beknopt maar duidelijk overzicht geven van uw rechten in de faillissementsprocedure.
342.35 KB
03/07/2020
Jongeren
Als je besluit voortaan werk te zoeken, moet je dat officieel melden aan de overheid. Hoeveel tijd heb je voor die inschrijving als werkzoekende ? En bij wie precies moet je daarvoor zijn? Deze folder geeft je de nodige uitleg.
252.14 KB
09/06/2020
Fiscaliteit
De Belastinggids van de ACLVB verschijnt traditiegetrouw in het voorjaar. De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2020 bevat opnieuw enkele wijzigingen. In België gaan de drie gewesten bovendien voluit voor hun eigen fiscaliteit, wat het allemaal niet eenvoudiger maakt.
367.66 KB
02/06/2020
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
229.75 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart