29/04/2019
Loon
De loonbonus betreft een stelsel tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zodat bedrijven aan hun werknemers een bonus kunnen uitkeren die vrijgesteld is van belastingen en van de gewone socialezekerheidsbijdragen.
235.88 KB
18/02/2019
Tijdskrediet & thematische verloven
Het ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen om meer tijd te hebben voor de opvoeding van hun kinderen.
155.64 KB
12/02/2019
Jongeren
Een werkgever kan niet zomaar om het even wie tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten. De wetgever heeft een reeks uitzonderingen voorzien om jongeren te beschermen en om misbruiken tegen te gaan. Versie 2019 van onze folder.
231.2 KB
17/01/2019
Fiscaliteit
De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2019,vastgelegd in het KB van 07.12.2018. Zoals elk jaar worden de bedragen geïndexeerd. Bovendien zal het nettoloon vanaf januari 2019 opnieuw stijgen door de taxshift.
123.9 KB
02/01/2019
Ontslag
Werd je geconfronteerd met een ontslag en moet je werkgever je eventueel een outplacement aanbieden? Weet dan dat de regels er de voorbije jaren niet eenvoudiger op geworden zijn. Deze folder overloopt in vogelvlucht waar je je allemaal aan kan verwachten.
133.61 KB
16/11/2018
Tijdskrediet & thematische verloven
Werknemers hebben nu de mogelijkheid hun beroepsleven beter af te stemmen op hun privéleven via het tijdskrediet met motief of het rustiger aan te doen via de instap in een landingsbaan.
469.31 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart