ACLVB vraagt toekomstgerichte opleidingsinspanningen voor werknemers

De arbeidsmarkt verandert snel omwille van de digitalisering en de globalisering. De vraag naar meer mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt groter. Er verdwijnen jobs en er komen nieuwe jobs bij. Ook de aard van de jobs verandert.

Niet enkel de opleiding van niet-actieven is belangrijk, ook de permanente bijscholing van werknemers blijft een belangrijk gegeven binnen de Belgische arbeidsmarkt.

Opleidingen worden echter te vaak gezien als een kost in plaats van een investering.

De ACLVB vraagt

  • Een individueel en afdwingbaar recht van minstens 5 opleidingsdagen per jaar per werknemer;
  • Een sanctiemechanisme voor werkgevers die in gebreke blijven, ten voordele van alle werknemers;
  • Een hernieuwde focus op de formele opleidingen. De meting van opleidingsinspanningen moet verfijnd worden;
  • Het stimuleren van arbeidsmarktgerichte competenties, zoals onder andere digitale vaardigheden;
  • Het appreciĆ«ren van deze competenties via mycareer.be en een opleidings-cv dat over de verschillende sectoren heen geldig is.

Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken

Meer koopkracht, daar gaat de ACLVB voor. Op alle mogelijke manieren: via de lonen, de extralegale voordelen, de automatische indexeringen, de belasting op inkomsten uit arbeid, de sociale zekerheid. Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: ijveren voor meer koopkracht, op alle mogelijke manieren.

Lees meer