Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken

Meer koopkracht, daar gaat de ACLVB voor. Op alle mogelijke manieren: via de lonen, de extralegale voordelen, de automatische indexeringen, de belasting op inkomsten uit arbeid, de sociale zekerheid. En door voordelig winkelen mogelijk te maken.

Lonen

De winsten die een bedrijf voortbrengt, moeten beter worden verdeeld over de investeringen – zodat het bedrijf concurrentieel blijft -, de aandeelhouders maar ook de lonen van alle werknemers.

Onze onderhandelaars vechten op alle niveaus (interprofessioneel, in de sectoren, in de bedrijven) zodat werknemers hun deel van de koek krijgen. Fatsoenlijke lonen en extralegale voordelen (maaltijdcheques, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen via cao 90, cadeaucheques, ecocheques, …) dus.

Minimumloon

De verhoging van het minimumloon met 1,1% moet onmiddellijk uitgevoerd worden, eist de ACLVB. En de onderhandelingen dienen verdergezet, want we willen op korte termijn een serieuzere verhoging bereiken. De ACLVB wil een effectief en realistisch minimumloon voor alle werknemers.
 

Dividend voor werknemers

De ACLVB stelt de invoering van een werknemersdividend voor. Heeft het percentage dividenden dat in een bedrijf wordt uitgekeerd de loonnorm overschreden, dan moeten werknemers in dat bedrijf automatisch een gelijkwaardige niet-recurrente bonus kunnen genieten. Om te voorkomen dat de toekenning van bonussen de bruto loonsverhogingen vervangt, moet de maximale loonmarge altijd volledig worden ingevuld in de bedrijven die zo’n verhoging van de betaalde dividenden genoten.


 

Herziening van de loonnorm

De ACLVB vraagt ​​de herziening van de loonnorm, die de sociale partners beperkt bij hun loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven. De berekening van de norm werd in 1996 wettelijk vastgelegd, maar komt niet meer overeen met de economische werkelijkheid. De berekening moet grondig worden herbekeken. De sociale partners zijn vertrouwd met de realiteit van de sector of de onderneming. Met andere woorden, ze kunnen met kennis van zaken onderhandelen over lonen die toch het concurrentievermogen niet aantasten.
 

Belastinghervorming

De Liberale Vakbond heeft een voorstel voor een fiscale herziening, bedoeld om de belasting op inkomsten uit arbeid behoorlijk te verlagen. Wij stellen voor om de belasting op inkomsten uit vermogen (inkomsten uit obligaties, meerwaarden op aandelen, onroerend goed …) te verhogen volgens hetzelfde progressiviteitsbeginsel als dat voor inkomsten uit werk. Mensen die veel verdienen, zouden zo meer bijdragen aan de financiering van de staat en de sociale zekerheid.
 

Behoud van de automatische indexering

Als lonen en sociale uitkeringen gelijke tred houden met de levensduurte in België, dan is dat dankzij de automatische indexering. De werkgevers stellen het mechanisme regelmatig in vraag, en wel om de verkeerde redenen. Bij de ACLVB verdedigen we deze originele tool. En we helpen hem nog efficiënter te maken, zodat niemand achterblijft.
 

ACLVB-voordelen

Leden van de Liberale Vakbond genieten extra koopkracht en prettige voordelen. Gunstige huurtarieven in de ACLVB-vakantiehuizen aan de Belgische kust, in de Ardennen en aan de Franse Azuurkust. Bovenop kortingen bij honderden handelaars, bekende merken en online winkels via het voordeelprogramma Merits & Benefits.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: ijveren voor meer koopkracht, op alle mogelijke manieren.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!