Met een goed gevoel naar het werk

Elke werknemer moet zich goed kunnen voelen op het werk. Veel hangt af van de organisatie van het werk, individueel en collectief. Het is aan de werknemersafgevaardigden en de directie om daarover te onderhandelen. Persoonlijke belangen laten rijmen met het algemeen belang, da’s de uitdaging.

Uurroosters

Als het gaat over flexibele uurroosters, moet niet enkel gekeken worden naar wat het bedrijf wil. Ook werknemers hebben hun plannen of beslommeringen.
De ACLVB is voorstander van een grondige wijziging van de regelgeving. We dringen erop aan dat de variabele werkroosters minstens 14 dagen van tevoren zouden bekend zijn. Zo vind je als werknemer ruimte om je privéleven georganiseerd te krijgen.

Iedere werknemer moet het recht hebben op digitale ontkoppeling. Vrije tijd moet echt vrije tijd zijn. Waar mogelijk moeten werknemers kunnen telewerken, uiteraard zonder afgesneden te zijn van hun collega’s.

Eindeloopbaan

Werknemers moeten hun loopbaan kunnen afronden op het ritme dat ze zelf verkiezen.
Landingsbanen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) moeten mogelijk blijven, en zelfs uitgebreid. De ACLVB vraagt ​​voor elke werknemer een loopbaaneinde op maat.


 

Op je gezondheid

Werken is niet altijd bevorderlijk voor je gezondheid. Nu men de pensioenleeftijd optrekt naar 67 jaar, wordt het thema welzijn nog belangrijker. Al te veel opdrachten en vaak waanzinnige targets zorgen ervoor dat spieren, pezen, botten, zenuwen, grijze cellen, … het zwaar te verduren hebben. De onderneming moet werknemers ademruimte gunnen tijdens hun loopbaan, of ze tegen het einde van hun loopbaan zelfs lichter werk voorstellen.

Het preventiebeleid waarop het CPBW zich toespitst, blijft de kern van onze actie om samen de best mogelijke werkomgeving te waarborgen. Indien nodig moeten persoonlijke beschermingsmiddelen, helmen, oordoppen, brillen en veiligheidsschoenen beschikbaar zijn voor de werknemers.
 

Strijd tegen burn-out

De ACLVB verdedigt een multidisciplinaire aanpak bij het voorkomen van burn-out en andere psychosociale risico's veroorzaakt door de huidige werkorganisatie.

Burn-out moet worden erkend als een beroepsziekte.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: opkomen voor meer welzijn op het werk.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!