Werk je in de sector van kleding- en confectiebedrijf? Je krijgt binnenkort jouw syndicale premie

18/12/2017 - 11u

PC 109 : kleding- en confectiebedrijf

Wie zal de syndicale premie ontvangen ?

  • Alle arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PC 109 vallen op 31/03/2017 (bij ontslag, vrijdag voorafgaand)
  •  In orde zijn met de syndicale bijdragen op het ogenblik van de betaling van de premie
  • Werklozen of bruggepensioneerde leden hebben nog recht op de syndicale premie tijdens 3 jaar (2de en 3de jaar : 37,18 €)indien ze ononderbroken werkloos blijven na een tewerkstelling in de sector
  • Gepensioneerden hebben enkel recht op een eerste jaar.

Referteperiode :

01/01/2017 – 31/12/2017

Wat moet ik doen ?

  • Het Fonds bezorgde u in juni een attest, gelieve dit binnen te brengen bij uw ACLVB- secretariaat (indien u dit nog niet heeft gedaan)
  • Als u geen attest heeft gekregen en u recht heeft op de syndicale premie, neem dan contact op met de ACLVB of ga langs bij je ACLVB-kantoor.

Hoeveel bedraagt de premie ?

135€

Wanneer wordt de premie uitbetaald ?

Vanaf 1 december 2017

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart