Nu ook aanvullend pensioen bovenop wettelijk pensioen

23/10/2020 - 06u

Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen werd overeengekomen om een sectoraal aanvullend pensioenplan (SAP) in te voeren voor arbeiders en bedienden in de textielsector (paritaire comités 120/214), en dat vanaf 1 januari 2021. We vinden het belangrijk dat de textielwerknemers een aanvullend pensioen opbouwen bovenop hun wettelijk pensioen.

Er wordt een (netto) pensioenbijdrage van 1% gespaard. Het SAP treedt in werking op 1 januari 2021, maar er wordt reeds gespaard vanaf 1 januari 2020. Dit gespaarde bedrag zal in 2021 als startpremie op de individuele pensioenrekening van de werknemers worden gestort. Het aanvullend pensioenkapitaal wordt bij pensionering uitbetaald.

Het pensioenplan zal ook een solidariteitsluik bevatten: er zal tot op zekere hoogte verder gespaard worden tijdens bepaalde periodes waarin men niet werkt (zoals economische werkloosheid, ziekte, moederschapsrust).

Ondernemingen die voor hun werknemers al een aanvullend pensioen hebben, kunnen een aanvraag tot “buiten toepassing” doen. Voorwaarde is wel dat het aanvullend pensioen minstens evenwaardig is en blijft aan het sectoraal plan, dit wordt trouwens jaarlijks gecontroleerd. Bovendien is er vanuit de sociale partners een aanbeveling dat bij de oprichting overleg plaatsvindt met de vertegenwoordigers van het personeel.

Het beheer van het aanvullend pensioen wordt toevertrouwd aan een bestaand pensioenfonds, namelijk Sefoplus. Dat is een multisectoraal pensioenfonds, waarbij reeds enkele sectoren zijn aangesloten.

Alle betrokken werknemers ontvangen nog een welkomstbrief van Sefoplus met uitgebreide informatie.

Bart De Crock

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download  het pamflet

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart