PC 120 Textiel arbeiders: Krachtlijnen ontwerpakkoord 2/5/2017

12/06/2017 - 13u

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord voor de jaren 2017 en 2018 zijn afgerond. Inmiddels werd door de vakbonden, via de resp. consultaties (30/05 ACLVB) en ook door de werkgeversfederatie Fedustria bevestigd dat zij akkoord zijn met het protocolakkoord.

De definitieve cao-teksten zullen op het einde van de maand, in het volgende PC worden getekend. Aan de afgevaardigden zullen deze teksten verstuurd worden via mail.Ook de uitgave van de cao-bundel "wegwijzer textiel" zal in de vakantieperiode worden aangepast.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart