PC 110 : onderhandelingen over toeslag tijdelijke werkloosheid / premie tewerkstelling

19/06/2020 - 14u

Gedurende de voorbije weken hebben we onderhandeld met de werkgevers om op sectorvlak enerzijds een toeslag te kunnen bekomen voor de werknemers die werden geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid en daardoor inkomensverlies hebben geleden en anderzijds een premie voor de werknemers die tijdens deze moeilijke tijden zijn blijven doorwerken desgevallend onder toch wel moeilijke omstandigheden.

We zijn er echter niet in geslaagd tot een akkoord te komen, in het pamflet leest u waarom.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart