1. Wanneer heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

  De regelgeving rond werkloosheid is een ondoorzichtige wirwar van regels, uitzonderingen en mogelijkheden. Opdat je door het bos de bomen nog zou zien, werden een aantal infobladen rond verschillende aspecten opgesteld. In klare en duidelijke taal leggen ze je uit waarop je moet letten. Deze kan u hier bekijken.

 2. Kan ik bij ACLVB terecht voor de uitbetaling van mijn werkloosheidsuitkering?

  De RVA bepaalt jouw rechten inzake jouw werkloosheids- of wachtuitkering. Om ze te kunnen uitoefenen moet je beroep doen op een gespecialiseerde "uitbetalingsinstelling". Je kan je hiervoor wenden tot de erkende werklozenkas van de ACLVB.

 3. Wat kan de uitbetalingsinstelling van de ACLVB voor mij betekenen?

  De uitbetalingsinstelling van de ACLVB zal je wegwijs maken in de wirwar van paperassen en verplichtingen. We verschaffen je de nodige inlichtingen en verstrekken de nodige documenten. We helpen je bij het invullen van formulieren en dienen jouw dossier in bij de RVA. Voorts zijn wij tussenpersoon tussen jou en de RVA bij alle aangiften van wijzigingen, bv. veranderingen in de familiale toestand. We lichten je in over de rechten en plichten die je als werkloze hebt.

  Om vertraging in de afwerking van jouw dossier te voorkomen, volgen wij het voortdurend op. Bovendien waken wij erover dat de RVA jouw rechten als werkloze eerbiedigt : jouw ACLVB-uitbetalingsinstelling onderzoekt deze rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. Rijzen er problemen met de RVA dan kan je ook bij haar terecht.

  Verder is het ook de ACLVB-uitbetalingsinstelling (en niet de RVA) die belast is met de maandelijkse betaling van de werkloosheids- of wachtuitkeringen. Zij berekent het juiste bedrag van je uitkeringen op basis van de geldende wetgeving. Bij de ACLVB-werklozenkas gebeuren de betalingen stipt op tijd.

 4. Mijn werkloosheidsdossier, wat is dit?

  Dit is een toepassing waarmee je de stand van zaken van jouw werkloosheidsdossier of informatie over de uitbetaling van jouw werkloosheidsuitkeringen kan raadplegen.

  Je vindt er jouw persoonlijke gegevens, gegevens over de ACLVB-werklozenkas, jouw uitbetalingen en jouw uitkeringsaanvragen.

  Om je te identificeren en deze informatie te kunnen raadplegen moet je beschikken over een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart.

  Ga naar Mijn werkloosheidsdossier

  Je beschikt niet over een kaartlezer en wenst toch info over jouw werkloosheidsdossier ? Bel dan het gratis nummer 0800/16001. Je krijgt er info over de datum van betaling en de maand die betaald is. Het bedrag wordt niet doorgegeven.

 5. Hoe moet ik mijn controlekaart indienen?

  Je controlekaart moet je telkens op het einde van de maand bezorgen aan jouw plaatselijke ACLVB-secretariaat via de post of aan het loket, waar je ook terecht kan voor nieuwe controlekaarten. Zolang je werkloos bent, bezorg je ons maandelijks een controlekaart. Vergeet niet het juiste vakje op de controlekaart zwart te kleuren vooraleer je begint te werken. Ook als je ziek bent, vakantie neemt of voor een bepaalde dag een loon ontvangt, moet je dat aanduiden op je controlekaart. Je moet je controlekaart steeds bij je hebben, tot de laatste dag van de maand. Verlies je je controlekaart, neem dan onmiddellijk contact op met je ACLVB-secretariaat.

  Je kan er ook voor kiezen om je controlekaart elektronisch te beheren. Dit is eenvoudig en bovendien bespaar je kosten op postzegels of verplaatsingen. Voor meer info, lees hier verder.

 6. Kan ik mijn controlekaart ook elektronisch indienen?

  Ja. Je kan jouw controlekaart invullen via pc, smartphone of tablet. Arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen, …  duid je op een eenvoudige manier aan en op het einde van de maand is er maar 1 klik nodig om je elektronische kaart aan ACLVB te bezorgen.

  Dit alles gebeurt binnen de beveiligde omgeving van de sociale zekerheid.

 7. Hoe kan ik inloggen op mijn elektronische controlekaart?

  Op je pc

  Met een E-ID (een Belgische elektronische identiteitskaart), kaartlezer en pincode
  Op de pagina van eID belgium vind je onder de rubriek 'JE EID GEBRUIKEN' instructies om je PC correct te configureren voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart.
  Of met een burgertoken (aan te vragen via https://iamapps.belgium.be/sma)

  Op je smartphone of tablet

  Via een gebruikersnaam en paswoord (aan te vragen via https://iamapps.belgium.be/sma)

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart