Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning (VSO) - Halle-Vilvoorde

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 5/7/2022

  Doel

  Bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake syndicale werking, door het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van de permanent secretarissen en interne en externe betrokkenen op het vlak van syndicale werking.
   

  Taakomschrijving

  • Informeren en ondersteunen van interne en externe betrokkenen op het niveau van syndicale werking, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
  • Mede voorbereiden en organiseren van de sociale verkiezingen i.s.m. de bestendig secretarissen, teneinde bij te dragen aan de groei en de vertegenwoordiging van het ACLVB in de betrokken zone.
  • Ondersteunen van de  bedrijvenwerking binnen de zone, teneinde een optimale informatiestroom te waarborgen en steeds over actuele gegevens te beschikken. 
  • Coördineren van de vormingen voor de leden binnen de zone teneinde het vlot verloop van de vormingen te waarborgen.
  • Bijdragen aan een vlotte organisatie en opvolging van stakingen en syndicale acties ter ondersteuning van de bestendig secretarissen en de zone.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Assertiviteit
  • Contactvaardig
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Plannen en organiseren

  Kennisvereisten

  • Grondige kennis nederlands
  • Grondige kennis Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
  • Basiskennis Boekhouding
  • Basiskennis Syndicale premies / Bestaanszekerheid
  • Kunnen werken met software toepassingen in een PC omgeving → grondige kennis Exel/Word/Powerpoint …

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Vilvoorde

  Stationlei 80 bus 1
  1800 Vilvoorde

  Aanbod

  • Een voltijdse contract voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart