Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning zone Vlaams-Brabant (Tienen)

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 11/12/2018

  Bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake syndicale werking, door het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van de permanent secretarissen en interne en externe betrokkenen op het vlak van syndicale werking.
   

  Taakomschrijving

  • Informeren en ondersteunen van interne en externe betrokkenen op het niveau van syndicale werking, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
  • Mede voorbereiden en organiseren van de sociale verkiezingen i.s.m. de bestendig secretarissen, teneinde bij te dragen aan de groei en de vertegenwoordiging van het ACLVB in de betrokken zone.
  • Ondersteunen van de  bedrijvenwerking binnen de zone, teneinde een optimale informatiestroom te waarborgen en steeds over actuele gegevens te beschikken. 
  • Coördineren van de vormingen voor de leden binnen de zone teneinde het vlot verloop van de vormingen te waarborgen.
  • Bijdragen aan een vlotte organisatie en opvolging van stakingen en syndicale acties ter ondersteuning van de bestendig secretarissen en de zone.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Contactvaardig
  • Assertiviteit
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Plannen en organiseren
    

  Technische competenties

  • Grondige kennis Nederlands en basiskennis Frans
  • Grondige kennis arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht
  • Basiskennis boekhouding
  • Basiskennis Syndicale premies / Bestaanszekerheid
  • Kunnen werken in een PC omgeving -> grondige kennis Excel/Word/Powerpoint …

  Aanbod

  • Een voltijdse vervangingscontract voor bepaalde duur (duur nader te bepalen)
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Tienen

  Beauduinstraat 33
  3300 Tienen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart