Frans van de Poll - PSA Antwerp

Vrijheid is geen ijdel begrip bij de Liberale Vakbond

“Vanaf dag twee van mijn loopbaan heb ik me aangesloten bij de Liberale Vakbond. Dat is inmiddels 26 jaar geleden. We waren blauwgezind  van thuis uit. Maar zelfs als dat niet zo was geweest, zou ik geheid bij de ACLVB terechtgekomen zijn. Het is gewoon de vakbond die bij me past !”

Frans van de Poll (47), afgevaardigde in het CPBW, de OR en de SD, zegt het rustig maar overtuigd. Bij PSA in Antwerpen is hij als kaderlid verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op de containerterminals.

Kaderlid en vakbondsafgevaardigde, geen wringende combinatie ?

“Neen, waarom zou het ! Het is net heel zinvol dat ook kaderleden vertegenwoordigd zijn. We maken mee deel uit van het personeel, en kampen met specifieke problematieken. Dat heeft in het bijzonder de Liberale Vakbond goed begrepen. Sinds enige tijd is ACLVB bezig met de uitbouw van een kaderwerking, heel zinvol ! We krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid om - naast de gewone syndicale vormingen - deel te nemen aan kadervormingen. Vanuit onze bijzondere positie in de onderneming zijn we als kaderleden immers op zoek naar feedback, we hebben behoefte aan een eigen orgaan om ervaringen uit te wisselen.”

10_a_getuigenis_frans_van_de_poll.jpg

Staat een vakbondsmandaat eventuele carrièrekansen niet in de weg ?

“In het overleg tussen werkgever en werknemer hangt veel af van de manier waarop je je opstelt. Vanuit mijn managementfunctie ben ik het sowieso gewoon om met verschillende partijen samen te zitten en te overleggen. Voor mij is een onderhandeling pas geslaagd als alle gesprekspartners tevreden van tafel komen. In dat opzicht zijn we bij de ACLVB echte bruggenbouwers, we denken oplossingsgericht. We hangen bovendien niet af van een politieke partij en worden evenmin gehinderd door syndicale hiërarchieën. Niemand van de ACLVB-instanties die me iets opdringt, vrijheid is geen ijdel begrip bij de Liberale Vakbond.”

De ACLVB is de vakbond van de werkgever, hoor je wel eens.

“Ten onrechte! Wellicht denken sommigen bij liberaal aan grootkapitaal, aan ondernemers.  We hebben de werknemers bij PSA duidelijk bewezen dat de ACLVB er voor ieder van hen is. Ze weten dat ze echt bij ons terecht kunnen. Anderzijds laten we ons ook niet voor om het even welk karretje spannen. Voor bluf of verbale krachtpatserij moet je bij ons niet zijn. In die zin is ACLVB een uitgesproken nuchtere, verantwoordelijke vakbond. We zijn niet uit op het ontwrichten van de firma, je moet ervoor zorgen dat de onderneming een stabiele omgeving wordt.”