Ondersteuning van jouw campagne

Een vakbond die je vanaf het begin begeleidt

De Liberale Vakbond voorziet heel wat tools en campagnemateriaal om binnen jouw bedrijf campagne te voeren. Ook in de buitenwereld zullen de sociale verkiezingen voor de Liberale Vakbond niet onopgemerkt voorbij gaan. Voor specifieke vragen kan je steeds bellen naar je Bestendig Secretaris of Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning. Er is altijd wel iemand die je kan helpen.

Absolute discretie

Een vakbond die jouw kandidatuur persoonlijk benadert

Een afgevaardigde of kandidaat geniet al vanaf 120 dagen voor de verkiezingsdatum van de nodige bescherming. Maar waarom zou je wachten? In de periode die voorafgaat aan de bescherming kan je rekenen op een warm onthaal en een volledige discretie.

Service

Een vakbond die zijn mensen snel en daadkrachtig helpt

Problemen en vragen over het werk of de sociale zekerheid zijn er om op te lossen. De Bestendig Secretarissen zijn dagelijks in de bedrijven om specifieke vragen op te lossen en overleg te plegen. Ook kan je steeds terecht bij de Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning. Vanuit onze zones en centrale diensten worden zij bijgestaan door specialisten.

Opleiding

Een vakbond die gelooft in ieders kunnen

Wie Liberale Vakbond zegt, zegt opleiding en vorming! Ieder jaar worden er specifieke syndicale opleidingsprogramma's en algemene opleidingen georganiseerd. Heb je een mandaat, dan kan je hiervoor syndicaal verlof opnemen. Onze opleidingen komen ook in aanmerking voor educatief verlof. De contacten met collega-militanten uit andere bedrijven of sectoren geven je bovendien heel wat energie!