Europese & Belgische Transportbond protesteert bij Aviapartner tegen gebrekkige sociale dialoog

14/06/2016 - 17u

Een 100-tal vakbondsmilitanten heeft dinsdagmiddag op initiatief van de European Transport Workers' Federation (ETF) een uur lang een protestactie gehouden aan het hoofdkantoor van afhandelaar Aviapartner op Brussels Airport. Volgens de betogers houdt het bedrijf zich niet aan de regels rond informatievoorziening in de Europese ondernemingsraad. 

"De informatie die Aviapartner op Europees niveau verstrekt over de financiële toestand, het tewerkstellingsbeleid en dergelijke is onvolledig en laattijdig. De Europese ondernemingsraad vergadert jaarlijks, maar de jongste vergadering duurde nauwelijks 45 minuten. 

De vraag van de vakbonden naar informatie is ook ingegeven door vrees over de toekomst van het bedrijf. "We maken ons inderdaad zorgen over de financiële toestand. Zo werd het materiaal waarmee we vliegtuigen afhandelen enkele jaren geleden verkocht en sindsdien gehuurd. Het bedrijf heeft ook schulden aan andere firma's. In ons land is al een paar keer uitstel van betaling gevraagd voor RSZ-bijdragen. De lonen worden wel nog correct betaald, met uitzondering evenwel van de niet nagekomen afspraken over de vervoers- en dagvergoedingen aan werknemers die na de aanslagen van 22 maart in andere luchthavens werkten. 

Tijdens de actie dinsdag aan het hoofdkantoor van Aviapartner op Brucargo waren er vakbondsdelegaties aanwezig uit diverse Europese landen waar Aviapartner momenteel actief is, zoals Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en België.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart