PC 14001 Autobussen en autocars : Syndicale premie

17/03/2021 - 09u

Werk je in de sector Autobussen en autocars ? Dan heb je recht op een syndicale premie.

Hoeveel bedraagt de premie ?

€145 als u werkt voltijds
€72,50 als u werkt deeltijds

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?

U moet in dienst zijn op datum van 30/06/2020
Ten minste een jaar lid zijn van een vakbond

Wat is de referteperiode ?

01/01/2020 – 31/12/2020

Wat moet ik doen ?

Uw werkgever bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen bij uw

ACLVB- secretariaat. De attesten moeten voorzien zijn van: uw naam (heel belangrijk want er staat geen naam vermeld op de attesten) & uw lidnummer.

Wanneer wordt je syndicale premie uitbetaald?

De premie wordt betaald van zodra wij uw attest krijgen, dat betekent vanaf maart.

 

 
 
 
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart