PC 14001 Autobussen en autocars | Ongeregeld vervoer Autocars (chauffeurs) :Recurrent ecocheques 125€

15/06/2020 - 15u

Werk je in de sector Autobussen en autocars | Ongeregeld vervoer

Autocars (chauffeurs)? Dan heb je recht op ecocheques.

Voorwaarden :

Hierna de berekeningsmodaliteiten van de recurrente ecocheques :

  • de chauffeurs die in het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar, geen 6 maanden in dienst waren, hebben geen recht op ecocheques;
  • deeltijdse chauffeurs krijgen het bedrag van EUR 125 prorata hun wekelijkse arbeidsduur;
  • chauffeurs die in het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar in dienst zijn getreden en ook reeds prestaties hadden verricht tijdens de 4 voorafgaande jaren, krijgen het bedrag prorata het aantal gewerkte maanden;
  • chauffeurs die in het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar ziek zijn geweest of arbeidsongeschikt zijn geweest t.g.v. een arbeidsongeval krijgen het bedrag prorata het aantal maanden arbeidsprestaties.
  • Voor de berekening van de prorata uitgedrukt in maanden, geldt een effectieve arbeidsprestatie van ten minste 10 dagen voor een volledige maand.

De wettelijke vakantiedagen en de afwezigheidsdagen als gevolg van ziekte of arbeidsongeval worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties met een maximum van 6 maanden.

Wanneer worden deze cheques toegekend?

Deze ecocheques worden ten laatste op 30 juni 2020 toegekend.

Referteperiode :

De werknemers die de volledige referteperiode gewerkt hebben (01/01/2019 – 31/12/2019), ontvangen de volledige ecocheque. De chauffeurs die 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming op 1 januari 2019 en het volledige jaar (2019) gewerkt hebben, ontvangen de volledige ecocheque. Uiteraard wordt de waarde berekend volgens het tewerkstellingspercentage.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart