De Lijn: loon- en besparingsbeleid wordt aan de kaak gesteld

28/06/2017 - 16u

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept het personeel van De Lijn op om het werk neer te leggen op één of meerdere dagen van vrijdag 30 juni tot en met 3 juli. ACLVB, ACOD en ACV willen met deze actie het loon- en besparingsbeleid en de visie op werkzekerheid en toekomst bij De Lijn aan de kaak stellen.

Sinds 2012 heeft het personeel van De Lijn geen loonsverhoging meer gekregen. De loonsverhoging van 1,1% voor 2017 en 2018, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord, wordt niet doorgevoerd. Het voorstel van De Lijn inzake het loonbeleid is ruim onvoldoende.

Ook de besparingspolitiek heeft sinds 2008 negatieve gevolgen op de werkomstandigheden: het personeel moet steeds zwaardere inspanningen leveren. Bovendien heeft het personeel van De Lijn absoluut geen werkzekerheid en al zeker geen duidelijk toekomstperspectief.

Wij vertrouwen op de actiebereidheid van het personeel, maar laten iedereen vrij om aan deze actie deel te nemen. Alleen personeelsleden die deelnemen aan deze actie en die hierdoor loonverlies lijden hebben recht op een stakingsvergoeding van hun vakbond. 

Download het pamflet

Download het ACLVB-pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart