Stakingsaanzegging De Lijn: hopelijk wendt directie alsnog een weekendstaking af

03/05/2018 - 17u

De Liberale Vakbond diende een stakingsaanzegging mee in met het oog op een mogelijke staking van 17 mei tot en met 20 mei. Een stakingsaanzegging betekent een eerste stap in de procedure van een sociaal conflict.

De huidige gesprekken bieden te weinig duidelijkheid en onvoldoende garanties op de toekomst van het personeel bij De Lijn. De nakende herstructurering zal grote gevolgen hebben voor de bedienden en dus ook voor de chauffeurs en arbeiders technische dienst. In zo’n omstandigheid is het aan een directie om met een duidelijke visie en openheid het vertrouwen te wekken. Dit ontbreekt momenteel volledig en de ACLVB vraagt met aandrang dat de directie snel klare wijn schenkt. Zoniet wordt een staking onafwendbaar.

Erik Quisthoudt, ACLVB-onderhandelaar De Lijn: “ Een stakingsaanzegging betekent in eerste instantie dan ook een sterk signaal dat het zo niet meer verder kan. Het ligt nu volledig in handen van de directie om een staking alsnog af te wenden. Geloof me vrij, niemand staakt voor zijn plezier en zeker niet tijdens weekends waar de werknemers meer verdienen. Als het dan toch zover moet komen, willen we via een weekendstaking zo weinig mogelijk mensen treffen in hun woon-wegverkeer en ontzien we eveneens de schoolgaande jeugd. Nu maandag vindt er een verzoeningsvergadering plaats onder leiding van de voorzitter van het paritair comité, wij zetten ons alvast volop in om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen. Ook van de Vlaamse regering verwachten wij zo snel als mogelijk duidelijkheid over haar verdere intenties met betrekking tot het intern operatorschap van De Lijn na 2020.”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart