Mobiliteitspakket: Europees Parlement keurt onze eisen goed

08/04/2019 - 09u

In de plenaire vergadering van 4 april heeft het Europees Parlement het compromis Ertug-Kyllonen over sociale dumping aangenomen. Zoals u kunt lezen op de website van de ETF (www.etf-europe.org), bepaalt deze tekst met name om de regels inzake rij- en rusttijden te handhaven.

“Uiterlijk om de 4 weken dienen de chauffeurs terug naar huis te kunnen. De wekelijkse rusttijd moet buiten het voertuig worden genomen.

De parlementsleden hebben gestemd pro het uitrusten van lichte vrachtwagens met de digitale tachograaf, een apparaat dat de naleving van de rijtijden meet. Geen bestelwagen- of minibuschauffeurs meer die langer dan 10 uur per dag op de weg zijn!

Inzake het zogenaamde cabotage-systeem, waarbij een voertuig van de ene lidstaat laadt en lost in een andere lidstaat, hebben de parlementsleden gestemd voor strengere regels die een eerlijke concurrentie op de interne markten bevorderen. De cabotage zal slechts gedurende 3 dagen per keer toegestaan worden en het betrokken voertuig zal dan 60 uur in de lidstaat moeten doorbrengen waar zijn bedrijf is ingeschreven.

Gedetacheerde werknemers

Wat betreft de toepassing op het wegtransport van de nieuwe regels omtrent gedetacheerde werknemers, hebben de parlementsleden ervoor gestemd dat voor een chauffeur vanaf de eerste werkdag in een ander land hetzelfde loon geldt als dat van de lokale werknemers; met uitzondering van reizen die beginnen en eindigen in het land van herkomst van de chauffeur.

De parlementsleden zijn ook tot een akkoord gekomen over een snelle invoering van de slimme tachograaf op alle transportvoertuigen van personen en goederen, 10 jaar vóór de deadline die was afgesproken in 2014! De detachering van de werknemers en de cabotage zullen dus makkelijker controleerbaar zijn, aangezien dit nieuwe type tachograaf de positie van het voertuig en van zijn chauffeur elke drie uur van de gecumuleerde rijtijd zal registreren.

Het akkoord van de Europese parlementsleden zal mee helpen komaf maken met de brievenbusmaatschappijen, aangezien de operatoren de activiteit van de voertuigen zodanig moeten organiseren dat zij ten minste om de vier weken in de lidstaat van de vestiging goederen laden of lossen.”

De ACLVB wil de ETF, de Europese federatie van transportwerknemers, en alle leden en alle werknemers van de transportsector bedanken: dank om samen op te komen, dank voor jullie inzet in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart