PC 140.03 - Mobility Package goedgekeurd!

13/07/2020 - 09u

Al drie jaar lopen er besprekingen op Europees niveau over het zogenaamde mobility package. 

Dit werd nu door het Europees Parlement goedgekeurd, wat een belangrijke stap is in de richting van betere sociale uitkeringen en arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs. 

Zo worden er onder meer speciale detacheringsregels voor het internationaal wegvervoer ingevoerd. Het was voor de sector belangrijk dat er een duidelijke regelgeving kwam die niet vatbaar kon zijn voor interpretatie. 

Dit mobility package is een syndicale overwinning: dankzij de mobilisatie van de vakbonden komen er nu Europese maatregelen die de oneerlijke concurrentie, de sociale dumping en de uitbuiting in de transportsector aanpakken. 

  1. Reis- en rusttijden

De vrachtwagenchauffeurs moeten ten minste eenmaal per maand terugkeren naar de operationele basis van het bedrijf of naar de thuisbasis. Er is geen enkel alternatief toegestaan (geen « vrijwillige » verklaring van de bestuurder bijvoorbeeld dat hij zijn « rusttijd » op de Bahama's wil doorbrengen).

  1. Slimme tachograaf  

Alle zware bedrijfsvoertuigen moeten verplicht binnen maximaal 4 jaar na de goedkeuring van het mobility package met een slimme tachograaf zijn uitgerust, 10 jaar eerder dus dan in de verordening is voorzien.

De data recording omvat het volgende:

  • de plaats van het begin en van het einde van de dagelijkse werktijd;
  • de locatie-aanduiding die door de chauffeur moet worden bevestigd;
  • automatische registratie wanneer een chauffeur een landgrens oversteekt, automatische registratie van de positie waarin de vrachtwagen zich bevindt en automatische registratie iedere drie uur van de bij elkaar opgetelde rijtijd;
  • de bestuurder zal zelf de laad- en losplaats moeten bepalen; zodra het commando door de bestuurder wordt gegeven, zal de positie van het voertuig en van de bestuurder automatisch worden geregistreerd.

 

Tegen 2023 zullen de inspectiediensten de overschrijdingen van rij-uren kunnen opsporen.

  1. Lichte voertuigen

Alle lichte bedrijfsvoertuigen moeten verplicht uiterlijk tegen 2026 met een slimme tachograaf zijn uitgerust.

Vanaf juni 2022 zullen de toegang tot het beroep en de cabotageregels ook van toepassing zijn op lichte voertuigen.

  1. Cabotage

Ook wat de cabotageperiode betreft, moet daarop nu verplicht een afkoelperiode van 4 dagen volgen. Het voertuig krijgt gedurende deze periode een rijverbod in alle lidstaten waar cabotageritten hebben plaatsgevonden.

De cabotageregels zullen ook van toepassing worden op het gecombineerd vervoer.

  1. Toegang tot het beroep

Om de strijd tegen postbusfirma's aan te gaan zal het voertuig nu om de 8 weken moeten terugkeren naar het land waar het bedrijf is gevestigd.

Bij overtreding van de cabotageregels, de detacheringsregels of de verordening "Rome I" kan de bestuurder zijn communautaire vergunning verliezen.

  1. Detachering

De detacheringsregels zijn niet van toepassing op het bilateraal vervoer op voorwaarde dat  het transport begint en eindigt in het land waar het bedrijf is gevestigd. Zo is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om in Roemenië gevestigd te zijn en bilateraal vervoer vanuit Duitsland uit te voeren; het bilateraal transport moet in dat geval in Roemenië beginnen en eindigen, zoniet zijn de Duitse lonen en arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Zodra de Lex Specialis daaromtrent is goedgekeurd wordt de nieuwe richtlijn van toepassing.

De detacheringsrichtlijn is eveneens van toepassing op chauffeurs die binnen hetzelfde bedrijf worden gedetacheerd en op bestuurders die tewerkgesteld worden via uitzendkantoren.

Gedurende de coronacrisis zijn vrachtwagenchauffeurs blijven doorwerken om heel Europa te bevoorraden.

Al deze elementen zijn nu een stap in de richting van een eerlijkere sector die de veiligheid van de chauffeurs garandeert.

 

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het pamflet

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart