Strategische en globale resoluties voor de IUF

31/08/2017 - 13u

Tijdens de tweede dag van het congres hebben we de eerste helft van de 28 resoluties onderzocht. Die omvatten een grote verscheidenheid van onderwerpen. Deze resoluties zullen richting geven aan de globale acties van de IUF. Ze kunnen echter ook als referentiemiddel dienen voor gelieerde organisaties, waaronder ook ACLVB.
 

Focus op internationale akkoorden

De getuigenissen van syndicalisten van over de hele wereld onderstrepen de boodschap dat we allen te maken hebben met dezelfde problemen. Organisatie, onderhandeling, en precarisering van werkomstandigheden zijn begrippen die universeel geworden zijn voor een syndicalist. Nu moeten we verdedigen wat we bereikt hebben. We kunnen dus niet negeren dat we ook in het defensief zijn, maar tegelijk moeten we ook constructiever worden. Onze economie globaliseert, dus moet ons antwoord ook globaal zijn.

Het is dus tijd om te stoppen met de transnationale akkoorden die enkel op papier bestaan! … toch volgens de sprekers op het congres. Indien men een echte globale sectorale dialoog wil zien ontstaan, is het van het grootste belang dat we normen, waarden en principes naar voor kunnen schuiven die niet enkel geconsulteerd, maar ook onderhandeld en bekrachtigd zijn op alle niveaus met de vakbonden. Op het internationale toneel, waar multinationals zoals Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, enz. zich bevinden, moeten we ook dialogen op lokaal niveau eisen. Het is ondenkbaar dat we de arbeidsvertegenwoordigers hier niet in consulteren of betrekken. De globale voedselketen laat een dergelijk sectoraal perspectief toe. In België hebben we enkele multinationals, indien we een economie willen hebben die openstaat voor de wereld, dan is het een vaststaand feit dat we ook willen dat ze inclusief, verantwoordelijk en duurzaam is.

Dus zal de IUF wat internationale akkoorden betreft, geen akkoord kunnen valideren tot deze goedgekeurd en in werking gesteld is op het lokale niveau (bedrijf of regio). Dit is een belangrijke dynamiek die vooropgesteld wordt om zo de concretisatie van die akkoorden te verzekeren. Coördinatiemechanismen zijn ook strategisch en moeten precies zijn. Het congres heeft ook nieuwe verdelingen binnen de IUF vastgelegd: zuivel, vlees, en brouwerij. Deze transversale netwerken zullen de informatiedeling over de structurele veranderingen, politiek en strategie van bedrijven, collectieve arbeidsovereenkomsten, of arbeidsomstandigheden versterken. Dit laat tevens ook toe om een internationale solidariteit te concretiseren in geval van overtredingen van arbeids- en mensenrechten. Op ons niveau kunnen we het verschil maken door een beroep te doen op de verschillende nationale, Europese en internationale overlegorganen.
 

Focus op digitalisering

Zoals de digitalisering soms positieve zaken voor de consument met zich meebrengt, zo kan ze ook jobzekerheid in het gedrang brengen. Digitalisering kan arbeidsrechten ondermijnen en bagatelliseren. Voorbeelden van Uberisatie van de economie worden steeds couranter. Digitalisering als managementtool wint terrein, maar zet ook steeds meer druk op arbeiders, zowel direct als indirect. Als digitalisering een vooruitgang is en zo gezien moet worden, dan moet dit voor iedereen zo zijn. Het kan in geen geval ten koste van de werknemers gaan. Dit moet weerspiegeld worden in een correcte en gelijke overgang waar de beloftes van een meer duurzame wereld, gebaseerd op een democratisch internet en de inclusie van iedereen in vervat zitten.

Een resolutie van het congres pleit dan ook om van een dergelijke visie waarheid te maken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart