PC 119(Handel in voedingswaren) - Sectorale onderhandelingen 2021-2022

08/09/2021 - 16u

Wij hebben onze eisen voorgelegd aan de werkgeversfederaties van het paritair comité voor de handel in voedingswaren.

Wij willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw deelname aan de sectorale enquête. De resultaten hebben ons geholpen om onze eisen te ontwikkelen binnen het strikte kader dat wij kennen.

Koopkracht, sociale dialoog, opleiding, eindeloopbaan en werkbaar werk, al deze punten zullen wij de komende dagen behandelen om uw arbeidsvoorwaarden in de sector te verbeteren.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in deze onderhandelingen.

Bijgevoegd vindt u de lijst van eisen die als een gemeenschappelijk vakbondsfront worden gepresenteerd.

 

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart