(PC 145) ? Indexatie tussenkomst vervoerskosten !

07/02/2018 - 11u

Hoeveel betaalt mijn werkgever terug?

Als ik het openbaar vervoer neem?

Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op de volledige terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of abonnement.

 Als ik de fiets neem?

Wie gebruik maakt van de fiets voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, en omgekeerd, heeft recht op een tussenkomst van € 0,22 per afgelegde kilometer. Het gaat dus om elke verplaatsing woon- werkverkeer heen en terug.

 Als ik een ander verplaatsingsmiddel gebruik?

Wie gebruik maakt van een ander verplaatsingsmiddel (bijvoorbeeld met de auto) voor de verplaatsingen tussen woon- en werkplaats, heeft recht op een tussenkomst, voor zover de afstand tussen woonplaats en werkplaats minstens 5 kilometer bedraagt. Omdat de weekkaart niet langer bestaat bij de NMBS wordt de bijdrage berekend op het driemaandelijks abonnement 2de klas aan 139%. Dit wordt omgezet naar een maandbedrag waarvan de werkgever 65% betaald. De tussenkomst wordt per maand uitbetaald.  

Als ik aan carpooling doe?

Wanneer werknemers via carpooling naar het werk komen wordt onder de volgende voorwaarden de tussenkomst in het sociaal abonnement gebracht op 139%:

  • minstens 3 werknemers die aan carpooling doen;
  • gedurende het ganse jaar in een systeem van carpooling stappen;
  • de organisatie van het collectief vervoer is fiscaal aftrekbaar in de hoofde van de werkgever a rato van 120 %.

 

Download de infoflash voor de nieuwste tarieven!

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart