PC 118.11.1 (Subsector vleesconserven): Akkoord over de functieclassificatie en de loonbarema's

14/12/2017 - 13u

Wat is er beslist?

De ACLVB heeft samen met de sociale partners in het Paritair Comité van de voedingsnijverheid, twee collectieve arbeidsovereenkomsten goedgekeurd betreffende de loonbarema’s van de nieuwe functieclassificatie in de sector vleesconserven(worst, gezouten, gerookt vlees en diverse vleesproducten). Dit is een belangrijke stap in onze reactie op de uitbesteding van bepaalde activiteiten in vleesbedrijven.

Wat houdt de nieuwe functieclassificatie in?

 • de functies en functieklassen bieden een minimale standaard die alle bedrijven en werknemers in de subsector van vleesconserven gemeen hebben;
 • de nieuwe classificatie heeft nu 8 categorieën(in plaats van 4). Het stelt een evolutie voor van minimum loonbarema’s volgens anciënniteit tot 72 maanden;
 • de ondernemingsraad en, bij gebreke daarvan, de vakbondsafvaardiging, alsmede de werknemers, worden op de hoogte gebracht van de functies en de verdeling in de functieklassen;
 • elke werknemer moet een referentiefunctie aangeboden krijgen.

Wat houden de nieuwe loonbarema’s in?

 • De minimumlonen zullen vanaf 1 januari 2018 van kracht gaan. De verhogingen van het minimum volgens anciënniteit zullen geleidelijk aan worden toegepast:
  • met een anciënniteit van 24 maanden op 1 januari 2018;
  • met een anciënniteit van 24 tot 48 maanden op 1 januari 2019;
  • met anciënniteit ouder dan 48 maanden op 1 januari 2020;
 • de werknemer die op 1 januari 2018 een reëel salaris heeft dat hoger is dan het sectorloon volgens de loonbarema, behoudt het recht om dit hogere reële loon te innen;
 • de toepassing van deze nieuwe loonbarema’s houden geen rekening met de automatische indexering van de lonen.

Een brochure met meer uitleg hierover zal binnenkort beschikbaar zijn. U wordt op de hoogte gehouden!

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart