Sectoraal akkoord voor de notarisbedienden! Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

29/09/2017 - 08u

Koopkracht

Verhoging van de koopkracht op vier mogelijke manieren (keuze werkgever):

  • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheques met 3 EUR vanaf 1 november 2017. Deze mogelijkheid staat enkel open voor zover de huidige waarde van de patronale bijdrage lager of gelijk is aan 3,91 EUR;
  • verhoging van de waarde van de ecocheques met 100 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,70% van de berekeningsbasis (*). Deze mogelijkheid staat enkel open voor zover de huidige waarde van de ecocheques maximum 150 EUR bedraagt.
  • toekenning van ecocheques met een waarde van 250 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,55% van de berekeningsbasis (*). Deze mogelijkheid staat enkel open voor zover er nog geen ecocheques binnen de onderneming toegekend worden;
  • betaling van een premie gelijk aan 1,1% van de berekeningsbasis (*).

(*) Berekeningsbasis = het loon van de maand oktober vermenigvuldigd met 13,92. Deze premie wordt elk jaar uitbetaald met het loon van de maand november.

De premie van augustus is vanaf 1 januari 2018 niet meer verschuldigd. Ter vervanging van deze premie, zal vanaf 2018 het bedrag van 177,11 EUR (bedrag van 2017) betaald worden onder dezelfde modaliteiten als voorheen. Zelfs de bedienden die gezien de keuze van hun werkgever met betrekking tot de concretisering van de verhoging van de koopkracht geen recht hebben op een premie, hebben recht op deze premie.

Opleiding

In 2017: individueel recht op 2 opleidingsdagen.
Vanaf 1 januari 2018: individueel recht op 3 opleidingsdagen per jaar.

Eindeloopbaandagen “Oudere” werknemers

Bijkomende verlofdag toegekend wanneer ouder dan 62 jaar en dit vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 62 bereiken -> voorwaarde: 10 jaar anciënniteit

Bijkomende verlofdag toegekend wanneer ouder dan 64 jaar en dit vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 64 bereiken -> voorwaarde: 10 jaar anciënniteit

Mobiliteit

Fietsvergoeding: 0,23 EUR per kilometer rekening houdend met de kortste afstand tussen de woonplaats en de werkplaats.

Tijdskrediet

Tijdskrediet met motief (51 maanden) en tijdskrediet landingsbaan zijn ook voor de komende periode mogelijk in de sector.

Heb je specifieke vragen in verband met bovenstaande?

Aarzel dan niet van ACLVB te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart