PC 336 (Vrije beroepen) : Ontwerp van protocolakkoord 2019-2020

17/10/2019 - 14u

Op 16/10/2019 werd er in de sector voor de vrije beroepen (PC 336) een sectoraal akkoord ondertekend dat van toepassing is op alle werknemers uit de sector.

Onderstaand vinden jullie de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord.

1. Koopkracht

-Verhoging van de sectorale minimumlonen en van de effectieve bruto maandlonen met 1,1 %, met een maximum van 35 euro, met ingang van 1/1/2020

Een éénmalige premie gelijk aan de hierboven vermelde loonsverhoging voor de periode 1/10/2019 — 31/12/2020.

2. Opleiding

De werkgevers kennen meer uren aan de opleiding toe:

-  Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 5 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2019-2020.

- Voor de ondernemingen met 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 2,5 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2019-2020.

3. Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal

De werkgevers en de vakbonden zullen een globale gemeenschappelijke analyse doen en zullen beginnen met een evaluatie de functieclassificatie. De resultaten van deze analyse zullen later gebruikt worden om de barema’s te bepalen.

4. Eindeloopbaan(stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Verlenging van de cao SWT vanaf 59, 40j loopbaan en 10 jaar anciënniteit, in het kader van CAO n°134/141 van de NAR voor de periode vanaf 01/01/2019 tot 30/06/2021.

5. Tijdskrediet

Verlenging van de cao’s tijdskrediet

6. Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2020, fietsvergoeding van 10 cent/ effectief afgelegde km, met een max. van 4 euro per arbeidsdag.

Hieronder kunnen jullie het akkoord raadplegen.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het akkoord

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart