Vrijuit 2014

Op deze pagina:

  Vrijuit December 2014

  • Tax shift: Na verder studiewerk herhaalt de ACLVB haar standpunt : er is voldoende ruimte voor een taks shift. Waarop wacht de regering eigenlijk nog ?
  • Recht op staken/werken: In naam van het “recht op werken” worden vakbondsmilitanten soms verhinderd stakingspiketten te organiseren. Hoe verzoent de ACLVB het recht op staken met de vrijheid van werken ?
  • Sollicitatieverlof: Een werknemer die zich in een opzeggingstermijn bevindt, heeft recht op sollicitatieverlof. Wat zeggen de wetgeving en de rechtspraak daarover ?
  • Trajectvertraging: Als je als gevolg van een staking of een ongeval te laat op het werk arriveert, kan je dan aanspraak maken op het loon dat je normaal ontvangt ?
  • Woon-werkverkeer: Het wegennet is verzadigd, we moeten op zoek naar alternatieven voor onder meer het individueel wagengebruik. Via de federale diagnostiek kunnen werkgevers en werknemers alvast een eerste stap zetten.
  • Werk en handicap: De Brusselse regionales van de vakbonden formuleerden 6 engagementen voor de inclusie en de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit November 2014

  • Indexsprong: De indexsprong die ons opgedrongen wordt, is oneerlijk. En bovendien inefficiënt : hij leidt tot een structurele daling van de koopkracht.
  • Brugpensioen: De regering neemt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onder handen. Een blik op de grote lijnen van de hervorming.
  • Black out: Wat als deze winter het afschakelplan in werking treedt en je aan het werk bent ? Heb je dan recht op gewaarborgd loon ? Of een uitkering ten laste van de RVA ? Of op helemaal niets ?
  • Mobiliteit in Brussel: Wat vinden de ACLVB-leden in Brussel over mobiliteit ? Waar zitten de uitdagingen ? En hoe zou het verkeersplaatje er in 2040 kunnen uitzien ?
  • Vlaams Regionale feest: Licht uit, spot aan : de Vlaamse Regionale van de Liberale Vakbond bestaat 25 jaar. Een kwarteeuw waarin niet stilgezeten werd.
  • Nieuws voor werklozen: Het Regeerakkoord zal voor alle werklozen gevolgen hebben, niet alleen door de indexsprong maar ook door een aantal belangrijke wijzigingen aan de reglementering.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit Oktober 2014

  • Oneerlijk: Wie het regeerakkoord uitpluist, beseft één ding : de aangekondigde maatregelen zullen de werknemers en de sociaal verzekerden zwaar treffen. Lees even mee.
  • Winkelen op zondag ? Shoppen op zondag kan leuk en ontspannend zijn. Ook sommige werknemers in de handelssectoren malen er niet om op die dag te werken. Maar laten we niet veralgemenen.
  • Hoe plots is plots ? Om als slachtoffer van een arbeidsongeval erkend te worden, dient bij dat ongeval onder meer sprake te zijn van een plotse gebeurtenis. Wat beschouwt de rechtspraak als plots ?
  • Straffe koppen: We moeten langer werken, de werkzaamheidsgraad hoort verhoogd. Goed, maar dan op voorwaarde dat er ánders kan gewerkt worden. Onderzoek hoe dat kan in jouw bedrijf met de tool Straffe Koppen.
  • Elektronische stempelkaart: Als volledig werkloze moet je elke maand je controlekaart invullen en aan de ACLVB bezorgen. Voortaan kan je dat ook via je pc, smartphone of tablet.

  Lees Online   Download PDF

   

  Vrijuit September 2014

  • Gemeenschappelijk vakbondsfront: voor een beleid in het teken van sociale rechtvaardigheid.
  • Werkloosheidsuitkeringen ? De ACLVB betaalt snel en correct.
  • Arbeidsrechtbank: vertrek op de arbeidsplaats met vertraging en een arbeidsongeval
  • Bedrijvig: Barry Callebaut, Bexco, Lotus Bakeries, Delhaize, Audi, Home Market, Ryanair en Bonar Technical Fabrics.
  • Internationaal: zuid-zuidsamenwerking, de Europese Unie Syndicale premies en loonaanpassingen.
  • Uit de sector: non-profit, bouwsector, bedienden ANPCB en Eurocadres
  • Regio: verkeerde studiekeuze, informaticavorming, studiedag besparingsbeleid en vrijhandel
  • Werkloosheid: studeren voor een knelpuntberoep en de elektronische controlekaart Edito Nationaal Voorzitter

  Download PDF

   

  Vrijuit Juni-juli 2014

  • Europese verkiezingen: het Europees Vakverbond ziet de resultaten van de Europese verkiezingen als een verwittiging voor alle traditionele partijen en alle partijen aan de macht.
  • Vorming: Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, staat klaar met een boeiend programma voor het komend werkjaar. Overloop het aanbod en maak uw keuze !
  • Loonkloof: een recent Koninklijk Besluit luidt een nieuwe fase in de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in. Wat betekent dat concreet ?
  • Werkloos en vakantie: ook als werkloze heeft u het recht om vakantie te nemen. U moet in die periode niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en u mag in het buitenland verblijven.

  Download PDF

   

  Vrijuit Mei 2014

  • Psycho-sociale risico's: in de nieuwe wetgeving zullen de psycho-sociale risico’s niet langer enkel en alleen betrekking hebben op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
  • Belastingformulier invullen: heeft u uw belastingaangifte al gedaan ? De nieuwe personenbelastingaangifte ziet er alvast iets eenvoudiger uit dan vorig jaar.
  • Betaald Educatief Verlof: het Betaald Educatief Verlof laat werknemers toe van het werk afwezig te blijven om een opleiding te volgen. Welke werknemers hebben er recht op en hoe zit het met hun bescherming tegen ontslag ?
  • Meer macht aan werknemers: onder de titel “Building Workers’ Power” vond van 18 tot 23 mei het 3de Wereldcongres van het IVV plaats te Berlijn. De ACLVB was er ook.
  • Inschakelingsuitkeringen: het stelsel van de inschakelingsuitkeringen is sedert 1 januari 2012 hervormd. Sinds 1 mei 2014 zijn er een aantal versoepelingen.

  Download PDF

   

  Vrijuit April 2014

  • Vakantiegeld gepensioneerden: samen met het pensioen voor de maand mei wordt ook het vakantiegeld voor gepensioneerden uitbetaald. Het vakantiegeld voor 2014 is met 3,43 % verhoogd.
  • Kort verzuim: een huwelijk, een overlijden, maar ook de plechtige communie en het feest van de vrijzinnige jeugd, de verkiezingen, het zijn allemaal gebeurtenissen die recht kunnen geven op kort verzuim, ook wel klein verlet genoemd.
  • Werkloosheidscijfers: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening publiceerde zijn jaarverslag 2013. Wat zijn de tendensen ? En waar liggen de uitdagingen ?
  • Verdiende loon ? Een nieuwe website van de overheid laat werknemers en werkgevers toe het minimumloon te kennen van een functie per sector, op basis van de gecoördineerde cao’s.
  • Jobs4Climate: als we nu niet duurzaam investeren, blijven we opgezadeld met te hoge energiefacturen en zorgen we voor onomkeerbare vervuiling. Plus lopen we tienduizenden bijkomende jobs mis, aldus de Klimaatcoalitie.
  • Werkloos op feestdagen: in de maand mei zijn er een paar betaalde feestdagen. Ook werklozen hebben recht op die wettelijke feestdagen. Betaalt de (ex)-werkgever loon uit of ontvangt de werkloze een werkloosheidsvergoeding ?

  Download PDF

   

  Vrijuit Maart 2014

  • Aanvullende pensioenen: de Groep van 10 geeft de sectoren en de bedrijven 10 jaar de tijd om de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden te harmoniseren.
  • Memorandum: de ACLVB heeft haar memorandum voor de federale regering opgesteld. Een versterkte financiering van de sociale zekerheid, wijzigingen aan de fiscaliteit en een beleid gericht op het scheppen van kwaliteitsvolle jobs zijn onze belangrijkste eisen.
  • Behoorlijke procesvoering: de regels die bepalen hoe u een rechtszaak moet inleiden en hoe dat proces verloopt, vormen het procesrecht. Hoe zit het met uw rechten bij een procedure voor de arbeidsrechtbank ?
  • Euromanifestatie: duid vrijdag 4 april aan in uw agenda. Want het EVV en de drie Belgische vakbonden roepen u op om die dag deel te nemen aan een grote Europese betoging. Samen voor een socialer Europa !
  • De prijs van energie: de toenemende concurrentie onder de leveranciers van elektriciteit zou moeten leiden tot een daling van de energiefactuur. Helaas. De energiefactuur is de jongste jaren gestegen door de groeiende kosten voor groene stroom.
  • Aangifte van gezinssituatie: als u werkloos wordt, moet u aan de RVA uw familiale en persoonlijke toestand aangeven. Ook wanneer er iets wijzigt in die situatie, hoort u dat onmiddellijk aan te geven.

  Download PDF

   

  Vrijuit Februari 2014

  • Elk ontslag zal gemotiveerd moeten zijn
  • Olivier Valentin verkozen tot Nationaal Secretaris
  • Tussenkomst werkgever in de vervoerskosten
  • Maaltijd- en ecocheques
  • Arbeidsrechtbank : opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
  • Bedrijvig : Nieuwe Scheldewerven, AG Insurance Antwerpen, Veranda's Construct, Makro, De Lijn Vlaams-Brabant
  • Internationaal : werkloosheid, Burundi, Cambodja
  • Syndicale premies en loonaanpassingen
  • Uit de sector : Brussels Comité voor de gezondheidszorgen, sociale dumping low cost vliegmaatschappijen
  • Regio : racimse, diversiteit, red de Brusselse sociale huisvesting, loopbaanbegeleiding
  • Werkloosheid : oproeping eerste gesprek, uitbreiding activaplan
  • Edito Nationaal Voorzitter

  Download PDF

  Vrijuit Januari 2014

  • De indexhervorming
  • Technisch verslag van de CRB
  • Arbeidsrechtbank : arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijvig : Exmar, Algrondbo, Modulyss
  • Sociale zekerheid : voorbereid zijn op het prijskaartje van de vergrijzing
  • Internationaal : Senegal, het Grieks voorzitterschap Syndicale premies en loonaanpassingen
  • Uit de sector : de glasindustrie, dienstencheques, maatschappelijk verantwoord ondernemen in de distributie
  • Regio : Brussels regionaal comité, DUOdag, FreeZbe, 10 jaar bijblijfconsulenten
  • Werkloosheid : grenzen beslag uitkeringen, de ontslagcompensatievergoeding
  • Edito Nationaal Voorzitter

  Download PDF

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart