Werkgevers ondermijnen de onderhandelingen voor een VN-verdrag inzake multinationals

Op deze pagina:

  Het IVV heeft kritiek geuit op de werkgeversvertegenwoordigers tijdens een VN-conferentie in Genève omdat ze iedere vooruitgang willen blokkeren van een VN-verdrag waardoor de activiteiten van multinationals onder internationale rechtsregels zouden vallen.

  De vergadering, georganiseerd door het VN-Bureau voor de mensenrechten, werkt aan de elementen van een wettelijk bindend internationaal instrument om de activiteiten van multinationals en andere commerciële bedrijven te regelen in het kader van de internationale mensenrechten.

  Vertegenwoordigers van de Internationale Kamer van Koophandel en de Internationale Werkgeversorganisatie verwerpen effectief het idee van een juridisch bindend instrument.

  De secretaris-generaal van het IVV, Sharan Burrow, zei: "Een VN-verdrag met internationale rechtskracht zal een grote stap voorwaarts zijn om ervoor te zorgen dat regeringen multinationals wettelijk aansprakelijk kunnen stellen. Het zou gebaseerd zijn op een aantal nationale voorbeelden, zoals in Nederland en Frankrijk (wet inzake waakzaamheidsplicht) om zo een einde te maken aan het wereldwijde schandaal van misbruik en uitbuiting van werknemers.

  Wij roepen alle partijen die betrokken zijn bij de VN-onderhandelingen op om een sterk verdrag op te stellen dat uiteindelijk zal zorgen voor rechten en gerechtigheid.

  De vrijwillige initiatieven rond 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO), waar al vele miljarden in zijn geïnvesteerd, hebben niets opgeleverd voor de miljoenen werknemers die in onveilige en onzekere slechtbetaalde jobs werken in de wereldwijde bevoorradingsketens. Het wereldwijde model van bevoorradingsketens vertoont barsten. Hoewel multinationals profiteren van allerlei wettelijke beschermingen, weigeren te veel van hen te aanvaarden dat zij zelf wettelijke verantwoordelijkheden hebben, met name tegenover diegenen die met hun arbeid zorgen voor de winst van de bedrijven. "

  Ook de vzw BIS/ACLVB partnerorganisaties, SACCAWU en COSATU in Zuid-Afrika, vechten tegen oneerlijke arbeidspraktijken die multinationals zoals Wal-Mart trachten door te voeren.

  Meer weten

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart